Nyheter

– En oljekant, ikke en iskant

Frederic Hauge og Kallinika aksjonerer mot oljeriggen West Hercules sør for Lofoten i november 2019.
Frederic Hauge og Kallinika aksjonerer mot oljeriggen West Hercules sør for Lofoten i november 2019.

Publiseringsdato: 24. april, 2020

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Regjeringen har i dag lagt frem forslaget til ny forvaltningsplan for norske havområder. - Resultatet er svært skuffende, sier Bellonas Frederic Hauge, som er kritisk til at regjeringen ignorerer innspill fra miljøfaglige etater og Riksrevisjonen.

I stortingsmeldingen om ny forvaltningsplan for de norske havområdene lagt frem i dag, sier regjeringen at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet i iskantsonen, der det forekommer havis mer enn 15 prosent av dagene i april.

De miljøfaglige rådene fra Faglig Forum anbefalte alle en grense på 0,5 prosent. Oljedirektoratet sto alene om å anbefale en videreføring av grensen på 30 prosent.

Følger ikke miljøfaglige råd

Regjeringen har i praksis definert en oljekant, ikke en iskant, mener Bellona.

Arbeidet følger ikke miljøfaglige råd for iskantsonen, men har definert en grense som tilsynelatende skal skjerme mer av iskantsonen uten å påvirke tildelte oljelisenser, sier Frederic Hauge.

Han har forståelse for de juridiske utfordringene ved å trekke tilbake oljelisenser som befinner seg i området mellom miljøfaglige anbefalinger og regjeringens forslag.

Her må regjeringen imidlertid være mye tydeligere på at det ikke skal tildeles nye lisenser, og at lisenser som ikke blir brukt skal trekkes tilbake. Det må være en helt klar forutsetning for avgjørelsen, sier han.

Ikke en «kunnskapsbasert» tilnærming

Utover miljøfaglige råd fra Faglig Forum, er det ytterligere to nye kunnskapsforhold som burde vært lagt til grunn for iskant-avgjørelsen. Riksrevisjonen slaktet i mars 2019 myndighetenes arbeid med beredskap for oljeindustrien i Barentshavet, og poengterte at «mangel på samarbeid kan i verste fall få svært negative konsekvenser for miljøet i et sårbart og verdifullt område».

Bare to måneder tidligere hadde Riksrevisjonen også avkledd Petroleumstilsynets arbeid og konkludert med at tilsynet med oljeindustrien er svært mangelfullt.

Alt dette har politikerne valgt å overse, til tross for statsministerens gjentatte vektlegging av en skrittvis og kunnskapsbasert tilnærming, sier Hauge.

Fagutvalget i forvaltningsplanen har utvidet området som defineres som særlig sårbare og verdifulle både ved iskanten og på Nordland V ved Trænarevet. Det vil likevel ikke være til hinder for at oljeselskaper gis boretillatelse i disse områdene.

Bellona slåss for at det ikke skal drives oljevirksomhet i disse områdene og det er oppsiktsvekkende at Rotevatn og Venstre, som tidligere har kjempet for områdene rundt Lofoten, mener noe annet, sier Hauge.