Nyheter

Equinor hemmeligholdt rapport om helsefarlige bakterier på Melkøya –ansatte eksponeres fortsatt

Stillbilde fra overvåkingskamera viser skumdannelsen.
Stillbilde fra overvåkingskamera viser skumdannelsen.
Equinor

Publiseringsdato: 23. november, 2020

Skrevet av: Eivind Berstad

Rapport mente tiltak var «ekstremt viktig». Likevel valgte Equinor-ledelsen å ikke gjøre noe. Ansatte har vært eksponert for bakteriell smitte i flere år og problemet er fortsatt ikke fikset. – Grovt brudd på arbeidsmiljøloven og et alvorlig overtramp mot egne ansatte, sier Frederic Hauge i Bellona.

Les rapporten her: Prøvetaking fra kjølevannsutløp 55-TS-102

En rapport som Bellona har fått tilgang til viser hvordan ansatte ved Hammerfest LNG over flere år har vært utsatt for helsefarlig bakterieforurensing. Rapporten ble overlevert ledelsen på anlegget i februar 2019. De reagerte med å legge lokk på saken.

– Ledelsen har forsøkt å holde dette hemmelig. De har dysset ned saken overfor de ansatte på Hammerfest LNG. De har ikke fikset problemet, og heller ikke gjennomført anbefalte smittevernstiltak i mellomtiden. Dette vitner om alarmerende praksis hos Equinor, sier Frederic Hauge.

Rapportens første anbefalingspunkt sier at det er «ekstremt viktig» at tiltak iverksettes for å forhindre ytterligere spredning. Likevel har altså Equinor-ledelsen valgt å ikke gjøre noe med problemet over snart to år.

Hauge mener dette er et grovt brudd på både arbeidsmiljøloven og smittevernlovgivning.

– Dette er nok et eksempel på hvordan Equinor neglisjerer eller rett ut ignorerer risiko for sine ansatte. At ledelsen har visst om farene, og ikke informert de ansatte er særdeles grovt, og det er gjort med overlegg. Equinors troverdighet i spørsmål om helse, miljø og sikkerhet henger i en syltynn tråd akkurat nå, sier Hauge.

– Når en slik risiko ikke blir håndtert, er det ingen tvil om at man har med et ledelsesproblem å gjøre. Derfor mener vi at Equinor-sjef Opedal nå må på banen og svare for hvordan dette kan få lov til å skje.

Statoilbakken Stillbilde fra overvåkingskamera viser skumdannelsen. Credit: Equinor

Skum fra avløpsvann med store bakteriemengder

Rapporten fra Aquateam og Cowi mener årsaken er at avløpsvann fra septiktanker forurenser utløpet fra kjølevannsanlegget. Her dannes skum, som blåser ut over deler av anlegget. Rapporten bekrefter at skummet inneholder «betydelig fekal forurensing», inkludert C. perfringens, E. coli og intestinale enterokokker. Antall fekale bakterier som spres i luften er flere milliarder per m3 om mengden vann i systemet er tatt i betraktning.

– Flere kubikkmeter av dette skummet blåser utover et større område av anlegget hver dag. Det gir en betydelig smitterisiko for de ansatte, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Tilstedeværelse av E.coli-bakterier i slike konsentrasjoner øker sannsynligheten for at andre og farligere tarmbakterier spres på samme måte. Rapporten anbefaler Equinor å sette i gang «regelmessig prøvetaking (ukentlig) for å overvåke potensiell økning av hygienisk risiko fra anlegget». Bellona har i sine undersøkelser funnet at dette ikke er blitt fulgt opp.

– Salmonella eller legionella ble ikke funnet ved prøvetakingstidspunktet, men det er ingen garanti for at ikke slike bakterier også er spredt. De høye E.coli-nivåene viser at det er avføring som spres, sier Hauge.

Rapporten peker videre på «veldig høy risiko for alvorlig sykdom i og rundt anlegget», forårsaket både av innånding av aerosoler eller dråper fra skummet og fra hånd-til-munn kontakt, og «liten feilmargin» for at forurensning kan spres over mot lunsjbuffet eller mot rattene og styrene i godkjente kjøretøy og sykler som brukes i området. Den konkluderer med at det er «ekstremt viktig at tiltak for å forhindre kontinuerlig kontaminering igangsettes».

Vernetjenesten varslet Ptil – ingen aksjon

Det har til tider luktet avføring på anlegget, og både medarbeidere og kontraktører har over tid vært bekymret for potensiell smitte fra skummet. Vernetjenesten varslet sågar Petroleumstilsynet om tilstanden.

Ptil har ikke fulgt opp saken.

Rapporten peker på et behov for midlertidige smitteverntiltak inntil problemet er løst. Fokus på håndhygiene for alle ansatte og besøkende må «implementeres omgående». Dette har ikke blitt gjort.

Equinors løsning: Sette opp et stillas med plast, slik at arbeiderne skal kunne gå forbi uten å vasse gjennom skum med tarmbakterier.

Det er for øvrig kloakk fra ledelsen i administrasjonsbygget og kontorer, samt aktivitet på yttersiden av prosessanlegget, som går i overløpet og er opphav til forurensningen i skummet.

– Det er altså anleggsledelsens egen dritt som spres over de ansatte. Et klarere bilde på Equinors forhold til egne ansatte får du neppe, sier Hauge.

Bellona har sendt Brev til politimesteren i Finnmark og ber om at de etterforsker Equinor for brudd på blant annet arbeidsmiljøloven.