Media

Statoilbakken

Stillbilde fra overvåkingskamera viser skumdannelsen.