Nyheter

Equinor nedprioriterer vernearbeid – Ptil er for svake i klypa

Ptil

Publiseringsdato: 18. november, 2020

Skrevet av: Eivind Berstad

Petroleumstilsynet har for tiende gang siden 2016 avdekket at Equinor ikke sikrer nok tid til vernearbeid eller god nok kompetanse i vernetjenesten. Det fremgår av en tilsynsrapport som snart blir publisert.

I rapporten fremgår det at Equinor ikke sikrer at vernetjenesten har tid til å delta på møter og andre aktiviteter i utvikling av HMS-styringssystemet, hvilket er brudd på arbeidsmiljøloven og rammeforskriften og i strid med Equinors interne krav. Det er også påvist mangelfull opplæring av verneombudene og for sein involvering i saker av betydning for HMS.

Manglende arbeidstakermedvirkning påpekt for tiende gang

Petroleumstilsynet har påpekt manglende arbeidstakermedvirkning gjentatte ganger gjennom flere år uten at Equinor har tatt grep, blant annet på Sleipner, Troll, Gullfaks, Veslefrikk og Grane. Equinor bryter styringsforskriften ved å ikke følge opp avvik påvist av Petroleumstilsynet.

– Dette er relativt ferskt for oss, men vi kommer til å følge opp det Ptil ber oss om. Nå skal vi sette opp en tidsplan for det arbeidet, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor til E24.

Petroleumstilsynet skriver videre at Equinor har gjennomført flere kostnadsreduksjonsprogrammer de seneste årene, og at «selskapets nødvendige tilpasninger for å ivareta forretningsmessige mål kan få konsekvenser for sikkerhet og arbeidsmiljø, og påvirke evnen til å forebygge storulykke». Nå krever Petroleumstilsynet at Equinor følger regelverket innen 1. mars 2021 (endret til 1. juni 2021).

Sentralt i Bellonas gransking av brannen på Melkøya

Equinors manglende håndtering av avvik påpekt av Petroleumtilsynet, og Petroleumstilsynets mangelfulle oppfølging av virksomheten er sentrale elementer i Bellonas gransking av brannen på Hammerfest LNG 28. september. Bellona erfarer at vernetjenesten har meldt om bekymringsfulle forhold ved LNG-anlegget til Petroleumstilsynet i forkant av brannen.

Les den nye rapporten fra Petroleumstilsynet her:

deltakerliste Ptil pålegg ptil rapport 1