Media

ptil rapport: Tilsyn med Equinor – selskapets egen oppfølging