Nyheter

Pressekonferanse 18.nov kl 10 – Granskingsrapport av brannen på Hammerfest LNG

Publiseringsdato: 17. november, 2020

Skrevet av: Eivind Berstad

 

 

OPPDATERT 18.11:

Se artikkel om pressekonferanse og granskingsrapport.

 

 

 


Link for å delta på pressekonferanse: https://zoom.us/j/95829228081

Pressekonferansen starter onsdag 18. november kl 10:00.

 

Presseinvitasjon: Miljøstiftelsen Bellona publiserer granskning av Melkøya-brannen

Miljøstiftelsen Bellona har gransket brannen på Equinors anlegg på Melkøya 28. september. Rapporten fra granskningen vil presenteres på pressekonferansen. Rapporten kartlegger brannårsak og en rekke svært kritikkverdige forhold som har ledet frem til hendelsen. Disse kritikkverdige forholdene er godt dokumentert og gjelder både Hammerfest LNG, Equinor og Petroleumstilsynet.

Granskningen er gjennomført på bakgrunn av flere forhold: varsler om kritikkverdige forhold ved Hammerfest LNG, potensielle interessekonflikter i Petroleumstilsynet gjennom manglende oppfølging av avvik over mange år, og Bellonas lange erfaring med svekkelser av standard praksis i oljebransjen som følge av behovet for innsparinger.

Bellona ønsker også å bistå politimyndigheten i deres etterforskning så langt som mulig, for å sikre at alle momenter belyses og for å bidra til at Equinor sentralt og lokalt blir stilt til ansvar. Rapporten er oversendt Finnmark politidistrikt som bistand i den videre etterforskningen.

Bellonas granskning bygger på omfattende dokumentgjennomgang og et bredt kildenettverk i oljenæringen bygget opp over mange år.

Bellonas granskningsrapport vil bli presentert av Frederic Hauge, samt granskningsleder Eivind Berstad. Berstad er seniorrådgiver i Bellonas industriteam og jobber med olje- og gassvirksomhet og karbonfangst og -lagring (CCS). Han er sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi.

 

Kontakt:

Frederic Hauge, frederic@bellona.no, +47 900 37 543

Eivind Berstad, eivind@bellona.no, +47 984 35 747