Nyheter

Ny turbinbrann for Equinor – store vedlikeholdsutfordringer

Tjeldbergodden metanolfabrikk
Tjeldbergodden metanolfabrikk
Equinor

Publiseringsdato: 2. desember, 2020

Skrevet av: Eivind Berstad

Bellona erfarer at ansatte «vasser til knærne i vedlikeholdsoppgaver» på Tjeldbergodden. Ansatte er fortvilet over tilstanden. Bellona mener en stor hendelse kan være nært forestående og krever uavhengig granskning. 

– Equinor har igjen en omfattende brann i en turbin, ifølge våre kilder. Det skal ha begynt å brenne i en turbin på turbogenerator knyttet til kompressoren, sier Frederic Hauge, stifter av Bellona.

Brannen ble meldt til nødetatene kl 14.40 i dag. En time senere var den slukket. Brannen oppsto i tilknytning til en kompressor på luftgassanlegget for oksygen- og nitrogenproduksjon.

– Igjen oppstår en hendelse med storulykkespotensial. For eksempel vil spredning til oksygentanker på luftgassanlegget utgjøre betydelig eksplosjonsfare, sier Hauge. 

Også på Hammerfest LNG på Melkøya startet brannen i turbinanlegget. Selv om den direkte brannårsaken er forskjellig på Melkøya og Tjeldbergodden, er det en rekke bakenforliggende årsaker som er like.

Redusert vedlikehold må granskes som bakenforliggende brannårsak

Over flere år er det kuttet generelt i vedlikeholdsoppgaver ved alle Equinors landanlegg, som følge av innsparingstiltak igangsatt av Equinor-ledelsen. Det betyr blant annet reduserte vedlikeholdsintervaller for turbinene på Tjeldbergodden, for eksempel vannvask. Hvis ikke slik vask gjøres jevnlig, kan det i verste fall oppstå brann.

Bellona erfarer at ansatte er fortvilet over vedlikeholdssituasjonen ved flere anlegg, også ved Tjeldbergodden.

– Våre kilder sier at de «vasser til knærne i vedlikeholdsoppgaver» og at det går lenger og lenger mellom revisjonsstanser. Dette er særdeles alvorlig, sier Hauge. 

I forbindelse med Melkøya-granskningen mottok Bellona informasjon om at Equinor har redusert vedlikehold forbi anbefalte grenser satt av utstyrsprodusenter.

– Når slike hendelser skjer tett opptil hverandre tyder det på et systemisk problem i Equinor. Det må gjøres en granskning av måten Equinor gjennomfører vedlikehold, sier Hauge.

Bellona krever uavhengig gransking

Bellona mener Equinor-sjef Opedal nå må svare for tre store hendelser over få uker, spesifikt om hvordan redusert vedlikehold påvirker sikkerheten ved anleggene. Hauge krever en uavhengig gransking. Bellona vil søke å bistå politiet i arbeidet. Politiet må raskt iverksette etterforskning, blant annet for å hindre bevisforspillelse.

Bellona har sendt brev til Møre og Romsdal politidistrikt og anmodet om hasteetterforskning av brannen på Tjeldbergodden.

– Hendelsene på Melkøya, Mongstad og nå Tjeldbergodden ser alle ut til å kunne knyttes til redusert vedlikehold, og dermed beslutninger som ble tatt mens Opedal var ansvarlig for effektiviseringsprogrammet STEP. Disse avgjørelsene må gås i sømmene gjennom en uavhengig granskning, sier Hauge.