Media

Melkøya 1

Brann i luftinntaket på gassturbin GTG 4, Hammerfest LNG.