Media

melkøya 3

Brann i luftinntaket på gassturbin GTG4 mens trykkavlasting pågikk.