Nyheter

Miljøfarlig vann pumpes ut i havet

Oljesøl i fjæra, Fedje.
(Foto: Jack Herheim/Bellona)

Publiseringsdato: 11. januar, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Danske myndigheter kan ha godkjent ulovlig utslipp av miljøfarlige stoffer, blant annet spillvann fra norsk oljeindustri – til tross for flere advarsler. – Det har vært et mangeårig problem at oljeindustrien ikke selv tar ansvar for å bygge opp den nødvendige behandlingskapasiteten, sier Bellona-stifter Frederic Hauge til NRK.

I følge nrk.no er det Danmarks Radio som melder at et renseanlegg ved halvøya Stignæs i Danmark i flere år har mottatt millioner av liter forurenset spillvann, blant annet fra Norge, og pumpet det ut i havet.

Det kjemikalieholdige spillvannet renses ved anlegget RGS Nordic og pumpes ut i Agersø Sund, som er et naturbeskyttet område i Danmark.

Ifølge RGS Nordic selv har selskapet årlig importert mellom 100.000 og 150.000 tonn spillvann fra Norge de siste årene. Det tilsvarer rundt 25 prosent av selskapets vannbehandling.

I følge forskere og eksperter er spillvannet forurenset og farlig, til tross for at det går gjennom en renseprosess. RGS Nordic oppgir selv til NRK at de renser til omtrent 95 prosent renhet.

– Kan påvirke norsk olje

Frederic Hauge 1 Frederic Hauge

Denne saken kan også få store konsekvenser for norsk oljeindustri, mener Frederic Hauge i Bellona.

De kan ende opp uten et sted å eksportere spillvannet hvis ordninger som denne blir stanset. Norge har noen behandlingsanlegg, men det er langt fra nok til å dekke behovet, sier han til nrk.no

– Det har vært et mangeårig problem at oljeindustrien ikke selv tar ansvar for å bygge opp den nødvendige behandlingskapasiteten, sier Hauge.

I ytterste konsekvens kan det føre til produksjonsstopp på enkelte felt, mener Hauge.

– Hvis det nå blir stopp på å eksportere dette til Danmark, så er det selvforskyldt at man havner i en svært vanskelig situasjon. Eventuelt må man stenge ned produksjon inntil behandlingskapasiteten bygget opp. Det tar noe tid, sier Hauge.

Les nrk.no sin sak her.