Nyheter

Frykter for de ansattes sikkerhet

Eivind Berstad, teamleder CCS, Bellona
Eivind Berstad, teamleder CCS, Bellona

Publiseringsdato: 1. juni, 2023

Skrevet av: Signy Fardal

Bellona er bekymret for sikkerheten til de ansatte ved gassanlegget på Melkøya. Petroleumstilsynet vurderer å sette i gang gransking etter lekkasjen onsdag, skriver NRK. 

Rekken av alvorlige og uønskede hendelser på Equinors LNG- anlegg på Melkøya, utenfor Hammerfest, fortsetter. 4. mai i år ble anlegget stengt ned etter at man fant feil ved en varmeveksler. Onsdag formiddag gikk alarmen på nytt da en gasslekkasje ble oppdaget, og anlegget måtte evakueres. Lekkasjen ble senere på dagen stanset, men det er uklart når produksjonen kan starte opp, skriver NRK. Årsaken til gasslekkasjen er ukjent.

Petroleumstilsynet skriver i en e-post til NRK at de vurderer å iverksette gransking.

– For svake i klypa

Bellona mener imidlertid at både Equinor og Petroleumstilsynet tar for lett på sikkerheten ved anlegget.

– Vi mener Petroleumstilsynet er altfor svake i klypa, og at de ikke bør tillate oppstart før Equinor evner å drive anlegget sikkert, sier seniorrådgiver og teamleder for CCS i Bellona, Eivind Berstad.

I 2020 brøt det ut storbrann på anlegget. Petroleumstilsynet karakteriserte hendelsen som en av de mest alvorlige i petroleumshistorien. Hendelsen førte til driftsstans i 18 måneder.

I granskingsrapporten fant man blant annet avvik knyttet til ledelse og styring, samt bemanning. Berstad viser til tilsyn fra februar, der det fremkommer at Equinor fortsatt har store utfordringer med bemanning og kompetanse. Også tilsyn fra september mener han underbygger at Hammerfest LNG fortsatt ikke har kontroll på hvordan de følger opp avvik.

– For eksempel ved at saker ble avsluttet uten at de var korrigert. Manglende oppfølging av avvik og ignorering av varsler var bakgrunn for brannen i 2020. Det er uforståelig at Equinor ikke har lært, sier han.

Berstad mener de ansatte har grunn til å frykte for egen sikkerhet.

– Det er absolutt grunn til å være bekymret for sikkerheten til de ansatte på Melkøya, det er bare et under at ingen ble skadd i brannen i 2020, sier han.

– Vi vurderer å iverksette gransking, sier pressekontakt i Petroleumstilsynet, Eileen Brundtland, i en e-post til NRK. Les hele saken på nrk.no.

Les om Bellonas arbeid med sikkerheten på Melkøya og brannen på anlegget høsten 2020 her.