Nyheter

Bellona utfordrer Stoltenberg-regjeringen

Den rødgrønne Regjeringen la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett.
Nils Bøhmer/Bellona

Publiseringsdato: 17. oktober, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Jens Stolteberg offentliggjorde i dag sin nye regjering. Bellona gratulerer den nye regjeringen og benytter samtidig anledningen til å utfordre den til en ny kurs på miljøområdet. –Vi skal være deres viktigste utfordring, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Dette er Bellonas forventninger til regjeringens nye ministre:


Miljøvernminister: Helen Bjørnøy (SV)

Helen Bjørnøy er utdannet prest, og kommer fra stillingen som Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, som hun har hatt siden 1. mars 1999. Bjørnøy har også vært sentral i Nei til EU-arbeidet.


Bellona er positive til utnevnelsen av Bjørnøy. -Bjørnøy er en sterk personlighet som vi håper setter sitt preg på miljøverndepartementet, sier Frederic Hauge. – Vi får håpe at departementet vil nyte fruktene av hennes kunnskaper, særlig om EU, for der er det stort behov for kunnskap. Vi håper også at hun lykkes i å styrke sine etaters uavhengighet og faglige integritet. Det er svært viktig at hun tar makta tilbake, sier Hauge.


Olje- og energiminister: Odd Roger Enoksen (SP)

Odd Roger Enoksen er utdannet agronom og har vært stortingsrepresentant 12 år. Var kommunalminister i den første Bondevik-regjeringen.


Enoksen var en av de første som snudde i Barentshav-spørsmålet og sa ja til utbygging. Bellona håper likevel at Enoksen, som er fra Vesterålen, vil være sterk i sin motstand mot oljeboring i Vesterålen og Lofoten. – Vi vet at oljeboring i Nord vil bli en stor sak, sier Hauge. – Vi skal være på hver eneste dag. Vi kommer ikke til å finne oss i noe politisk kokkelimonke.

Hauge håper også den nye ministeren vil være offensiv i CO2-spørsmålet. – Senterpartiet har et svært offensivt program i forhold til CO2-håndtering. – Både SPs program og Soria Moria-erklæringen forplikter statsråden sterkt i forhold til å realisere en verdikjede for CO2. Vi i Bellona står klare til å samarbeide med Enoksen i årene som kommer og forventer å bli tatt med på råd om hvordan dette skal realiseres, sier Hauge.


Samferdselsminister: Liv Signe Navarsete (SP)

Liv Signe Navarsete er nestleder i Sp og var politisk rådgiver i Finansdepartementet i den første Bondevik-regjeringen.


Bellona håper Navarsete vil sette fokus på transportsektoren og hydrogen.

– Vi håper Navarsete forstår at hydrogen-satsingen først må skje i klustere i de store byene, og deretter i distriktene, sier Hauge, og legger til at Bellona forventer at hun som Sp-statsråd ser sitt ansvar bevisst når hun nå er ansvarlig for sektoren som har den største andelen CO2-utslipp i Norge.


Fiskeri- og kystminister: Helga Pedersen (AP)

Helga Pedersen kommer fra stillingen som fylkesordfører i Finmark. Var tidligere politisk rådgiver for daværende næringsminister Grete Knudsen.


Bellona mener Pedersen vil være bra på kyst- og oljevernberedskap, men frykter at hun vil kneble Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i spørsmål om Barentshavet.

– Vi har tro på at Pedersen kan bli en god fiskeriminister som vil ha fokus på kystberedskap, og på at hun vil snu Høyres fiskeripolitikk og stoppe privatiseringen av fiskeriressursene, sier Hauge. – Det vi derimot frykter er hennes sterke engasjement for oljeboring i Barentshavet. Vi advarer henne mot å bruke sin posisjon som fiskeriminister i sin iver etter å åpne Barentshavet for olje. Det er også viktig at Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, som ligger under Fiskeridepartementet, får full frihet til å fortsatt advare mot konsekvensene av oljeboringen for fiskeriressursene, avslutter han.


Utenriksminister: Jonas Gahr Støre (AP)

Jonas Gahr Støre er utdannet økonom og kommer fra stillingen som generalsekretær i Røde Kors.


Bellona tror Gahr Støre vil gjøre en god jobb i et departement med store utfordringer.

– Gahr Støre har stor troverdighet, sier Hauge. – Han har en stor oppgave foran seg med å rydde opp i Utenriksdepartementet.