Nyheter

Informasjon om forvaltningsplanen og 19. konsesjonsrunde

Publiseringsdato: 30. mars, 2006

Fredag 31. mars legger regjeringen fram Forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet og tildeler samtidig blokker i 19. konsesjonsrunde. Her finner du informasjon om oljeboring i Lofoten og Barentshavet.

Oljevern i Barentshavet
Dersom det hadde skjedd en oljeulykke i Barentshavet vinteren 2005, ville det mekaniske oljevernutstyret bare fungert halvparten av dagen. Til høyre finner du et notat som beskriver effektiviteten på oljevernberedskapen i Barentshavet. Notatet gir en kort beskrivelse effektiviteten til mekanisk oljevern dersom det skulle skje en oljeulykke.

Kart over oljeutslipp fra Goliat

På høyre side finner du et kart Bellona har utarbeidet som en illustrasjon på mulig oljedrift ved et oljeutslipp på Goliat. I tillegg viser kartet de fem kystnære blokkene som er utlyst i 19 konsesjonsrunde, og som de miljøfaglige etater advarer mot å tildele.

Illustrasjonen på to døgns drivtid av olje har ikke tatt hensyn til strømforhold, siden vi ikke har hatt tilgang til oljedriftskart fra industrien. Stømmene i dette området trekker nordover og østover. Kartet kan inneholde en unøyaktighet på 2-4 km.

[slideshow1]

Kystnære Finnmarksblokker i 19. konsesjonsrunde
Tildeling av blokker i 19. konsesjonsrunde skjer samtidig med framleggelsen av Forvaltningsplanen. Noen av de utlyste blokkene i Barentshavet ligger i spesielt sårbare og verdifulle områder. Miljøfaglige etater har advart mot oljeboring på 5 blokker.

Til høyre finner du et dokument hvor du kan lese hva de miljøfaglige etatene har sagt om de fem kontroversielle blokkene kystnært Finnmark.

Bellonas innspill til forvaltningsplanen
I et utkast til Stortingsmeldingen om Barentshavet som ble lekket 6. februar foreslo man å drive oljevirksomhet i de mest sårbare og verdifulle havområdene i nord. Det ble heller ikke skissert ett eneste varig petroleumsfritt område. Sammen med de andre dokumentene til høyre finner du et dokument som inneholder Bellonas innspill til forvaltningsplanen, skrevet etter at et utkast til forvaltningsplanen lekket
i februar 2006.