Nyheter

Kampen for varig vern fortsetter

Miljøvernminister Helen Bjørnøy
Bjørn Sigurdsøn, SMK

Publiseringsdato: 31. mars, 2006

Regjeringen tildeler en rekke blokker i Barentshavet. Til tross for at regjeringen oppretter en 50 kilometersone langs kysten av fem blokker, tildeler de deler av fire av totalt fem utlyste blokker i dette området. Alle de miljøfaglige etatene har advart mot oljeboring i dette området. Regjeringen åpner ikke for oljeboring i Lofoten og Vesterålen. For området Nordland VII og Troms II skal det ikke settes i gang petroleumsvirksomhet, og dette spørsmålet skal tas opp i forbindelse med revisjon av forvaltningsplanen i 2010. Det opprettes ingen varig petroleumsfireområder selv om alle de tre regjeringspartiene lovte nettopp dette.

Kampen for varig vern fortsetter. Regjeringen lovte en langsiktig forvaltningsplan for Barentshavet, men har isteden lagt fram en kortsiktig plan som betyr miljøkamp om hver eneste oljeblokk og borerigg i Barentshavet i årene fremover. Bellona er klar til å ta opp kampen mot Goliatfeltet og andre oljeprosjekt i Barentshavet, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Det er et paradoks at regjeringen anerkjenner sårbarheten på Finnmarkskysten og oppretter en beskyttelsessone, samtidig som de tildeler oljeblokker i den samme sonen. Dette er ikke miljøfaglig forsvarlig, men i stedet resultat av en politisk hestehandel, Frederic Hauge, leder i Bellona.

I 2001 aksjonerte Bellona mot oljeboring i Lofoten (Nordland VI). Bellona klarte å stoppe planen om oljeboring i dette viktige gyteområdet for torsk. Siden den gang har det ikke vært boret en eneste brønn.

Nå er det fem år siden aksjonene i Lofoten hvor vi vant mot oljeindustrien. Beslutningen om å ikke bore etter olje i Lofoten og Vesterålen gir oss inspirasjon til videre omkamper for miljøet i Barentshavet. Kampen om å få opprettet varige petroleumsfrie områder fortsetter, sier Frederic Hauge.

Bellona er fornøyde med at regjeringen oppretter et vern rundt Bjørnøya ut til 12 nautiske mil. Regjeringen viser derfor at det er mulig å opprette varige vernområder.

___________________________________________________________________________

For mer informasjon ta kontakt med:

Unni Berge 99 20 50 80

Guro Hauge 91 87 83 18