Nyheter

Varsler oljekamp mot Arbeiderpartiet

Publiseringsdato: 18. mars, 2008

Skrevet av: Elisabeth Sæther

Arbeiderpartiets Tore Nordtun går inn for et prinsippvedtak i Ap om oljeaktivitet utenfor Lofoten i 2011. Bellona-leder Frederic Hauge varsler full kamp mot Ap dersom partiet skulle gå inn for Nordtuns forslag.

– Miljøbevegelsen vil gjøre alt som står i vår makt for å hindre at Nordtun får det som han vil, sier Hauge.

Han mener at oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen vil være totalt uansvarlig.

– Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er et av de områdene som vil bli kraftig berørt av den globale oppvarmingen i årene som kommer, dette vil gjøre disse havområdene enda mer sårbare. Dessuten er det et uhyre viktig gyteområde for våre viktigste kommersielle fiskeslag, sier Hauge.

Miljøskurk

Tore Nordtun er tidligere ordfører i Stavanger og sitter på Stortinget for Rogaland. Han sier at han ønsker et prinsippvedtak i Arbeiderpartiets partiprogram om oljeleting i de sårbare havområdene allerede i 2011, dersom revisjonen av forvaltningsplanen går inn for åpning av områdene.

Hauge er overrasket over at Tore Nordtun vil foreta et slikt vedtak, før forvaltningsplanen for havområdene har blitt revidert i 2010, og mener at Nordtuns forslag kan gjøre Arbeiderpartiet til en stor miljøskurk i valgkampen som kommer.

Viktig valgkamp

Bellona-lederen varsler tidenes oljekamp. De politiske partienes standpunktet i denne saken vil være avgjørende fram mot stortingsvalget i 2009.

– Et parti som ønsker oljeleting i et av våre mest sårbare havområder kan ikke kalle seg selv et miljøparti, og vil få det svært vanskelig i valgkampen i 2009, sier Hauge.

– Dette er et taktisk utspill fra Nordtun for å påvirke prosessen rundt revideringen av forvaltningsplanen, sier han.

Havområdene som i dag er stengt for oljeaktivitet innebefattes av den helhetlige forvaltningsplanen for nordområdene som skal revideres i 2010.

Sårbare havområder

Dette er ikke første gang boreaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen har vært i søkelyset under en valgkamp. I 2001 ble en leteboring i området stoppet av den sittende Arbeiderparti-regjeringen på bakgrunn av kraftige miljøprotester fra Bellona og fiskerinæringen. Det har ikke vært boreaktivitet i de sårbare havområdet siden den gang.

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er blant de viktigste gyteområdene for flere kommersielle fiskeslag, som torsk og hyse. Om det skulle skje en oljeulykke i området under gyteperioden ville konsekvensene for havmiljøet og fiskerinæringa kunne bli svært alvorlige.

Statens forurensningstilsyn har tidligere tilrådet at området utenfor Lofoten bør få status som varig petroleumsfritt område.