Nyheter

Vil åpne Lofoten for oljeutvinning

KREVER OMLEGGING: Bellona-leder Frederic Hauge mener at Helge Lunds StatoilHydro og andre fossile energiprodusenter bør tvinges til å levere minst 85 prosent utslippsfri energi.
(Foto: Dag Myrestrand / StatoilHydro)

Publiseringsdato: 14. mars, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

Helge Lund mener StatoilHydros tidligere erfaringer rettferdiggjør en åpning av Lofoten og Vesterålen for oljeutvinning. Bellona mener StatoilHydros praksis tilsier at selskapet må holde seg langt unna Lofoten og Vesterålen.

I går ble Statens forurensningstilsyn, Petroleumstilsynet og Kystverkets granskningsrapport av Statfjord A-ulykken lagt fram. StatoilHydro får kraftig kritikk av fagmyndighetene som har avdekket hele åtte lovbrudd i forbindelse med denne ulykken i desember.

StatoilHydro har i etterkant av ulykken brukt mye tid på å ta selvkritikk for sin elendige håndtering av oljeulykken.

Ikke konsekvent

Nå tar konsernsjef Helge Lund i StatoilHydro til orde for å åpne de sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen for oljeutvinning. I en NTB-melding sier Lund at selskapets kunnskap og erfaring viser at StatoilHydro kan utvikle områdene på en miljømessig forsvarlig måte.

bodytextimage_Elisabeth_portrett_til_web.jpg Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

–>

Sårbare områder

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er blant de viktigste gyteområdene for flere kommersielle fiskeslag, som torsk og hyse. Om det skulle skje en oljeulykke i området under gyteperioden ville det kunne gi store konsekvenser for havmiljøet og fiskerinæringa.

Statens forurensningstilsyn har tidligere tilrådet at området utenfor Lofoten bør få status som varig petroleumsfritt område.

– Burde ikke ha skjedd

Pressetalskvinne i Petroleumstilsynet, Inger Anda, er helt klar på at ulykken ikke ville ha funnet sted om StatoilHydro hadde gjort jobben sin:

– Det er en alvorlig sak som er avdekket. Det er en serie med feilvurdering og feil, som er gjort siden 1992, som i sum bidro til oljelekkasjen. StatoilHydro har fått så mange varsler at dette burde ikke ha skjedd, sa hun i gårsdagens Her og Nå.

Ifølge Anda har StatoilHydro fått mer enn nok informasjon fra tilsynet til å kunne bøte på feil i systemet lenge før ulykken i fjor.