Nyheter

Vil åpne Lofoten for oljeutvinning

Helge Lund (Ingress image)
KREVER OMLEGGING: Bellona-leder Frederic Hauge mener at Helge Lunds StatoilHydro og andre fossile energiprodusenter bør tvinges til å levere minst 85 prosent utslippsfri energi.

Publiseringsdato: 14. mars, 2008

Skrevet av: Håvard Lundberg

I går ble Statens forurensningstilsyn, Petroleumstilsynet og Kystverkets granskningsrapport av Statfjord A-ulykken lagt fram. StatoilHydro får kraftig kritikk av fagmyndighetene som har avdekket hele åtte lovbrudd i forbindelse med denne ulykken i desember.

StatoilHydro har i etterkant av ulykken brukt mye tid på å ta selvkritikk for sin elendige håndtering av oljeulykken.

Ikke konsekvent

Nå tar konsernsjef Helge Lund i StatoilHydro til orde for å åpne de sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen for oljeutvinning. I en NTB-melding sier Lund at selskapets kunnskap og erfaring viser at StatoilHydro kan utvikle områdene på en miljømessig forsvarlig måte.

bodytextimage_Elisabeth_portrett_til_web.jpg Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

–>

Sårbare områder

Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er blant de viktigste gyteområdene for flere kommersielle fiskeslag, som torsk og hyse. Om det skulle skje en oljeulykke i området under gyteperioden ville det kunne gi store konsekvenser for havmiljøet og fiskerinæringa.

Statens forurensningstilsyn har tidligere tilrådet at området utenfor Lofoten bør få status som varig petroleumsfritt område.

– Burde ikke ha skjedd

Pressetalskvinne i Petroleumstilsynet, Inger Anda, er helt klar på at ulykken ikke ville ha funnet sted om StatoilHydro hadde gjort jobben sin:

– Det er en alvorlig sak som er avdekket. Det er en serie med feilvurdering og feil, som er gjort siden 1992, som i sum bidro til oljelekkasjen. StatoilHydro har fått så mange varsler at dette burde ikke ha skjedd, sa hun i gårsdagens Her og Nå.

Ifølge Anda har StatoilHydro fått mer enn nok informasjon fra tilsynet til å kunne bøte på feil i systemet lenge før ulykken i fjor.