Nyheter

Seismikk-rettssaken ferdig

Bellona-leder Frederic Hauge og daglig leder i Norges Kystfiskarlag, Håvard Jabobsen, har gått til rettssak mot Staten ved Oljedirektoratet for det de mener er ulovlig seismikkskyting. De møtte i retten 19. juni 2008.
foto: Gaute B. Iversen

Publiseringsdato: 20. juni, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Kystfiskarlaget og Bellonas rettssak mot staten ble avsluttet torsdag kveld kl 19.30. Dommen faller rundt 1. juli.

Rettssaken varte fra kl 9 torsdag morgen til kl 19.30 torsdag kveld, og gikk dermed tre og en halv time på overtid.

Miljøstiftelsen Bellona og Norges Kystfiskarlag hadde anmeldt Staten for det de mener er ulovlig seismikkskyting i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Saksøkerne krever stans i seismikkskyting, inntil det foreligger en tillatelse fra Statens Forurensingstilsyn (SFT).

Vekt på økonomi

Statens advokat Ida Hjort Kraby, la i sin innledning vekt på at de økonomiske konsekvensene staten ville påføres ved en eventuell stans i seismikkskytingen. Hun argumenterte også for at hvis seismikken stanses, hindres Oljedirektoratet i å utføre det Stortinget har bedt om.

– Staten vil under enhver omstendighet hevde at den skade som Staten blir påført ved stansing (av seismikk) vil stå i misforhold med den interesse saksøkerne har av å stanse (seismikken), sa statens advokat, Ida Hjort Kraby.

Skyting av 2D-seismikk, som pågår nå, koster 800.000-900.000 kroner dagen. 3D-seismikk som er ventet å komme i gang snart, koster 2-2.3 millioner kroner dagen. Utgiftene fortsetter å løpe selv om aktiviteten stanser.

– Trist

Uenigheten mellom partene lå i hvorvidt seismikken medfører nevneverdig skade eller ulempe, slik det er formulert i Forurensingsloven.

– Det er trist å se hvordan Regjeringen gjennom Regjeringsadvokaten jobber for å undergrave forurensingsloven. Det er det de gjør når de prøver å heve terskelen for hva som skal behandles av Forurensingsloven. Og det hadde jeg ikke trodd at jeg skulle oppleve fra regjering, hvor også SV sitter, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Føre var-prinsippet

– Føre var-prinsippet er viktig i vår sak, sa Inga Kaasen, advokat for Kystfiskarlaget og Bellona. Hun understreket at det er gjort for få vurderinger av konsekvensene av seismikk.

Saksøkerne frykter det gir store konsekvenser for livet i havet, som forstyrring av gyting, ødeleggelse av sildelarver som flyter forbi området, og for hvalen – også utrydningstruet – som bruker havet utenfor Lofoten og Vesterålen som sine beiteområder.

– Vi har hele tiden påpekt de kunnskapshullene vi har hatt i forhold til konsekvenser av seismikkskytingen. Dette hullet er på ingen måte fylt, sa Håvard Jacobsen, daglig leder i Kystfiskarlaget.

Advokat Kaasen ba SFT om å gå gjennom den store mengden materiale som fins, og gjøre seg opp en mening om tillatelse til seismikk skal gis.

SFT har ikke hatt tid

Staten hadde hentet inn vitner fra Havforskningsinstituttet (HI), Miljøverndepartementet (MD) og Statens Forurensingstilsyn (SFT).

– Vi har aldri regulert seismikk før. Vi har ikke noe faglig grunnlag nå for å endre standpunktet, sa SFT-direktør Ellen Hambro i sin vitneforklaring.

Hun understreket at for å endre standpunktet må det ligge en faglig vurdering til grunn. En slik vurdering vil de gjøre i sommer og i høst, og på grunnlag av den seismiske aktiviteten som skjer nå, fortalte hun.

– Vi har sagt at vi gjerne vil vurdere det (konsekvensene av seismikk), men har ikke hatt tid til det, sa Hambro.

Dom i saken ventes å falle rundt 1. juli.