Nyheter

Konferanse om oljemotstand

Reine i Lofoten en sommerkveld i 2007
(Foto: Frokor/Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 25. september, 2008

Skrevet av: Bellona

Til helgen samles motstandere av oljeboring i Lofoten og Vesterålen. I de nordlige fylkene vokser motstanden mot oljeboring i de sårbare områdene.

27. og 28. september samles fiskere, politikere, lokalbefolkning og miljøvernere i Svolvær, for å fortsette kampen med å hindre oljevirksomhet i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

AUF-leder Martin Henriksen og daglig leder i Norges kystfiskarlag Håvard Jacobsen er blant deltakerne.

Lokalt samarbeid

– Vi gleder oss til å fortsette å bygge videre på samarbeidet med alliansene lokalt, sier Elisabeth Sæther, Bellona.

Konferansen arrangeres av ”Petroleumsfritt Lofoten og Vesterålen” (LoVe). Alliansen består av Bellona, NU, Naturvernforbundet, WWF, og to lokale allianser i Lofoten og Vesterålen som arbeider mot oljeboring der.

bodytextimage_DSC_0967.JPG Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

– Her er det stor motstand lokalt. Det styrker vår sak å kunne samle representanter fra fiskerinæringa, naturvernere og politikere, sier Christopher Ellingsen fra alliansen petroleumsfritt Lofoten og Vesterålen.

Les mer om motstand mot oljeboring i nord her.

Faglig opplæring

Konferansen i Svolvær skal brukes til faglig opplæring om oljevirksomhet, klima og miljøeffekter på blant annet fisk og sjøfugl. Det blir også diskusjoner om eventuelle sysselsettingseffekter lokalt, samt negative konsekvenser for naturbaserte næringer som fiskeri, havbruk og turisme.

Lørdag er det åpent seminar med blant annet havforskningsinstituttet og kystfiskarlaget. Søndagen vil bli brukt til opplæring i argumentasjonsteknikk, mediehåndtering og politiske strategidiskusjoner.

To av deltagerne i Svolvær kommer helt fra Alaska, hvalfanger og inuittpresident George Edwardson og Rachel James fra miljøorganisasjonen Pacific Environment. Begge har jobbet i mange år for å hindre oljeboring i sårbare kystområder i Alaska og kommer til Svolvær for å dele sine erfaringer.

For påmelding til konferansen – send epost til magnusd@nu.no

Mer informasjon:
Elisabeth Sæther, Bellona, tlf: 97 52 79 54
Gry Falch-Olsen, Lofotaksjonen, tlf: 40 22 19 17
Christopher Ellingsen, alliansen petroleumsfritt Lofoten og Vesterålen, tlf: 97 41 52 83
Lars Haltbrekken, Norges Naturvernforbund, tlf: 91 61 21 91
Asle Rønning, WWF, tlf: 99 73 21 16 eller Maren Esmark, WWF tlf: 97 18 33 79
Ingeborg Gjærum, Natur og Ungdom, tlf: 90 99 92 75

Norsk fiskerinæring står samlet i sin motstand for å hindre oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Les mer om det her:
Norges kystfiskarlags vedtak fra landsmøtet i mai 2008
Norges Fiskarlags vedtak fra landsmøtet i november 2007
Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforbund (FHL) vedtak fra landsmøte i april 2008