Nyheter

Store oljeutslipp i 2007

Bilde av slangen som røyk og forårsaket oljeutslippet ved Statfjord A-plattformen i 2007.
(Foto: Marit Hommedal/StatoilHydro)

Publiseringsdato: 30. oktober, 2008

Skrevet av: Ola Innset

SFT viser i en ny rapport at oljeutslippene fra norsk sokkel steg kraftig i 2007. – Dette viser nok en gang at oljebransjens nullutslippsvisjon bare er tomt snakk, sier Bellonas Elisabeth Sæther.

Statens Forurensingstilsyn (SFT) la i går fram fjorårets tall for akutt forurensing. Mengden forurensing fra slike hendelser er redusert det siste året, men dette skyldes en nedgang i utslipp fra landbasert industri. Fra oljevirksomheten på norsk sokkel har antallet utslipp økt betraktelig siden 2006.

Er bekymret

I desember 2007 førte brudd i en lasteslange på Statfjord A i Nordsjøen til det nest største utslippet i norgeshistorien. Bruddet førte til at 4400 kubikkmeter råolje ble pumpet rett ut i sjøen.

Granskingsrapporten fra Petroleumstilsynet (Ptil), Kystverket og SFT avdekket alvorlige mangler hos StatoilHydro, og Kystverket og SFT sier at de er bekymret for det økende antallet hendelser offshore som kan knyttes til slangebrudd, manglende vedlikehold og rutinesvikt.

Propaganda

Den bekymringen deles av Bellonas fagrådgiver Elisabeth Sæther:

– Når oljeselskapene prøver å få åpnet sårbare områder i Barentshavet og Lofoten og Vesterålen for oljeutvinning sier de at de skal drive med nullutslipp, men det blir stadig mer åpenbart at dette bare er propaganda, sier hun.

– Sannheten er at oljebransjen, og spesielt StatoilHydro har et sikkerhetsproblem. Det viser de mange utslippene i fjor, og ikke minst det alvorlig uhellet på Statfjord A.

Blir ført bak lyset

Bellona mener nå at oljebransjen må slutte å føre folk bak lyset og innrømme at olje- og gassvirksomhet har alvorlige konsekvenser ikke bare for jordens klima, men også for livet i havet:

– Da vi sammen med Bellona Murmansk besøkte skandaleprosjektet Snøhvit utenfor Hammerfest for noen uker siden, sa StatoilHydros representant at ”the term zero is ridiculous”, forteller Sæther.

– Det er jeg helt enig i. Det er på tide at folk langs kysten får vite at oljeutvinning er potensielt svært farlig for både naturen og andre næringer. Da må oljebransjen slutte å lyve om at de skal drive med nullutslipp, for det har de bevist gang på gang at de ikke kan.