Nyheter

Stor olje-splittelse i Arbeiderpartiet

(Foto: Arbeiderpartiet)

Publiseringsdato: 21. april, 2009

Skrevet av: Ola Innset

Over en tredjedel av delegatene på Arbeiderpartiets landsmøte stemte nei til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. – Dette viser at det er stor splittelse om oljeboring i Arbeiderpartiet, sier Frederic Hauge.

Arbeiderpartiets landsmøte har i dag vedtatt å gå inn for å utsette beslutningen om hvorvidt det skal tillates oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen til 2010.

Men hele 102 av de 300 delegatene stemte i mot forslaget. De forlangte at at Lofoten og Vesterålen måtte skjermes for oljeaktivitet, og at partiet bare skal vurdere et ja til oljeboring i 2010 dersom det kommer nye, miljøfaglige råd som endrer dagens kunnskap vesentlig.

Økende motstand

– Det store mindretallet vitner om en økende Ap-motstand mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. Dette motiverer til å jobbe systematisk videre med de allianser vi har i Ap, sier Frederic Hauge.

Bellona håper at dagens votering sender et tydelig signal til partiledelsen.

– Partiledelsen i Ap må ta dagens avstemning om Lofoten og Vesterålen seriøst, sier han

Flertallet av delegatene på Arbeiderpartiet sitt landsmøte stemte for at partiet skulle vente med å ta standpunkt til i 2010, mens det var ingen innlegg fra salen under landsmøtet som gav uttrykk for at man allerede i dag var klare for å gi oljeindustrien bore-ja i de sårbare havområdene.

Vanskelig å ignorere

Med dette er både SV, SP og en stor del av Arbeiderpartiet motstandere av oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Bellona mener at det derfor blir vanskelig for Arbeiderpartiet å gå for oljeboring utenfor Lofoten i neste stortingsperiode, hvis det rød-grønne regjeringsalternativet skulle få flertall.

I går kom også nyheten om at et flertall av Aps egne velgere er mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Jeg tror det vil være vanskelig for ledelsen i Ap både å ignorere det store mindretallet på landsmøtet og sine egne velgere, avslutter Hauge.