Nyheter

Bellona krever seismikk-regler for sårbare områder

Eksportutvalget for fisk

Publiseringsdato: 19. mai, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Statens forurensningstilsyn (SFT) konkluderer i en fersk rapport med at seismikkskyting i sårbare områder og perioder trenger egen tillatelse. Bellona krever nå at sommerens planlagte seismikkskyting i Lofoten og Vesterålen erklæres ulovlig uten tillatelse fra forurensningsloven.

– SFT må gi tydelige retningslinjer for hvilke perioder og områder som krever tillatelse i forurensningsloven, sier Christine Karlsen, jurist i Bellona.

SFT vedkjenner at det er kunnskapshull om effekten av seismikk på livet i havet, og at det ikke bør skytes seismikk i områder hvor fisk gyter eller er på gytevandring.

Må vurderes som ulovlig

Bellonas jurist Christine Karlsen mener at de sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen krever nærmere tillatelse etter forurensingsloven. Hun legger også vekt på at det er viktig at dette gjøres med åpenhet som sikrer berørte parter og allmennheten muligheter til å gi innspill i prosessen.

Statens planlagte seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen må etter Bellonas syn bli vurdert som ulovlig etter forurensningsloven.

Stor tvil om gyting

Lofoten er et gyteområde for svært mange fiskeslag. I fjor var det stor tvil om hvor vidt kysttorsken var ferdig å gyte, da seismikken skulle starte. Link til denne saken her.

– Slike problemstillinger må vi få belyst grundig i år. Sannsynligheten for at det blir gjort skikkelige miljøvurderinger i forkant av undersøkelsene er større hvis staten må få forurensningstillatelse fra SFT før de eventuelt kan få lov til sette i gang, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.