Nyheter

Listetopper ble utfordret om Vesterålens framtid

Listetoppene i Nordland debatterte fredag næringsalternativer til oljeboring. Fra venstre: Janne Sjelmo Nordås (SP), Tor Arne Strøm (Ap), Ivar Kristiansen (H), Jan Sahl (KrF). Dagfinn Olsen (Frp), Berit Woie Berg (V) og Geir Ketil Hansen (SV) deltok også.
(Foto: Marianne Pfeffer Gjengedal/Bellona)

Publiseringsdato: 5. september, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Listetoppene fra Nordland ble utfordret på hvordan de skulle skape økt næringsaktivitet i regionen framover da de møtte til folkemøte fredag kveld.

– Vi forventer at både de politikerne som er for oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, og de som er mot, har klare visjoner for hvordan de på kort og lang sikt skal tilrettelegge for sysselsetting i regionen, sa Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona i sitt åpningsinnlegg i debatten.

Om lag 100 mennesker hadde møtt fram da Bellona, Kystfiskarlaget og Fiskarlaget i Bø inviterte til oljedebatt på Straume samfunnshus i Vesterålen.

Framtid uten olje?

”Nei-partiene” Venstre og SV påpekte at regionen har rike fornybare resurser, og at disse skaper grunnlag for flere kompetansearbeidsplasser i regionen.

– Mener Frp og Høyre i praksis at det ikke er noen framtid for regionen uten olja, spurte Berit Woie Berg fra Venstre. Hun pekte på at regionen er svært privilegert, med store naturressurser og et fantastisk grunnlag for videreutvikling av reiselivsnæring.

Janne Sjelmo Nordås, førstekandidat for Senterpartiet i Nordland, framhevet fiskeri, landbruk, fornybar energi og bergverksindustri som alternativer til olje.

Arbeiderpartiets Tor Arne Strøm understreket at Ap ønsker å vente med å si ja eller nei til oljeboring i området til de har mer kunnskap. – Men hvis hvis vi må velge mellom olje og fisk, så velger vi fisk, sa Strøm.  

– Oljeindustrien er avgjørende

Frp og Høyre ønsker oljeindustrien velkommen, og mener den er avgjørende for at ungdom ikke skal forlate regionen.

– Vi skal ikke svartmale og si at regionen går nedenom og hjem hvis vi ikke får olje, men det blir sannelig lettere å få ungdom i regionen til å bli her, sa Frps representant Dagfinn Olsen.

– Det er kun en liten brøkdel av befolkningen som kan leve av fiskeri og landbruk i framtida, sa Ivar Kristiansen, Høyres førstekandidat i Nordland.

Oljevern på dagsorden

Styreleder i Nordland Fylkesfiskarlag Tom Tobiassen utfordret politikerne på det manglende oljevernet i regionen. Han viste til at det allerede i dag er stor oljetanktrafikk utenfor kysten vår.

– Jeg hører at beredskapen vil bli forbedret hvis oljeselskapene slipper til utenfor kysten vår. Mener politikerne i panelet at Vesterålen og Lofoten ikke fortjener en skikkelig beredskap om vi sier nei til olja, spurte Tobiassen.

Mens Jan Sahl fra Kristelig Folkeparti lanserte ideen om et nordnorsk beredskapssenter, understreket Kristiansen fra Høyre at oljeboring var den sikreste garantisten for et tilstrekkelig oljevern i nord.