Nyheter

– Folk vil vite mer

Flertallet i nord er mot oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen.
(foto: anne karin sæther, bellona)

Publiseringsdato: 15. oktober, 2009

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

I en meningsmåling sier to av tre ja til å utrede konsekvensene av oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. – LoVe Petros undersøkelse viser bare det vi visste fra før: Folk ønsker mer kunnskap om konsekvensene av oljevirksomhet, sier Elisabeth Sæther i Bellona.

I en undersøkelse utført av InFact for LoVe Petro, gjengitt i blant annet Dagsavisen i dag, fremgår det at to av tre av de spurte sier ja til å utrede konsekvensene av oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Undersøkelsen viser det vi vet fra før: Mange er positive til å få mer kunnskap om hva olje- og gassvirksomhet i disse områdene vil føre til, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Hun viser til at mange andre undersøkelser viser at folk, når de blir spurt om de ønsker oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen, sier klart nei.
her.

Ønsker kunnskap – ikke åpning 

Men Oljeindustriens Landsforening (OLF) legger noe helt annet i undersøkelsen. Direktør Per Terje Vold sier til ANB at ”For oss i oljebransjen er konsekvensutredning synonymt med at området åpnes for olje- og gassvirksomhet”.

En konsekvensutredning, slik OLF og LoVe Petro tolker det er nemlig den utredningen som i følge norsk petroleumslov er pålagt å gjennomføre før man skal starte oljeboring i nye havområder.

Bellona mener at historien viser at hvis man først har iverksatt en slik konsekvensutredning under petroleumsloven, er det svært sannsynlig at området vil bli åpent for oljeboring.her.

Vil ha kunnskap i Forvaltningsplanen

– Vi jobber for innhenting av mer kunnskap, men dette må skje gjennom revisjonen av forvaltningsplanen for havområdene i 2010 og videre framover, ikke gjennom en separat konsekvensutredning om oljeboring slik OLF ønsker, sier Sæther.

Vold følger opp med å hevde at ”Presset fra befolkningen vil nå bli stort for å åpne disse områdene”.

– Det kan se ut som om Per Terje Vold gjør mener at folks ønske om kunnskap betyr at de vil åpne for oljevirksomhet. Det er en veldig pussig konklusjon, sier Sæther.
her.

– Oljeindustrien ser det den vil se og hører det den vil høre, og gjør en helt urimelig tolkning av denne undersøkelsen, sier Sæther.

Les saken på Teknisk Ukeblad sine hjemmesider her.

For pressen: kontaktpersoner i denne saken:
Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona: 97 52 79 54
eller Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no
.