Nyheter

Overrakte 53.000 underskrifter mot olje

Gaute Wahl gir underskriftene til Martin Kolberg (Ap) og Bård Vegar Solhjell (SV).
Foto: Endre Helgeland Karlsen/Natur og Ungdom

Publiseringsdato: 5. oktober, 2009

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

I dag fikk partitopper fra de rødgrønne overrakt 53.000 underskrifter for et oljefritt Lofoten og Vesterålen. – Politikerne må vise ansvarlighet og holde oljeindustrien borte fra torskens fødestue, sier Gaute Wahl i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen.

Wahl ga Aps Martin Kolberg størsteparten av underskriftene, siden Ap ikke har tatt et endelig stanspunkt i spørsmålet, mens begge regjeringspartnerne er mot oljevirksomhet.

– Kolberg fikk kjenne tyngden av 53.000 menneskers klare tale for vern, sier Wahl, som er leder i Folkeaksjonen.

– Lytt til ekspertrådene
Kolberg, stortingsrepresentant og tidligere partisekretær i Ap, fikk underskriftene sammen med Bård Vegar Solhjell (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som begge er nestledere i sine partier.

– Under utdelingen framhevet vi det nordnorske perspektivet for politikerne. Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er torskens fødestue, og det er store næringskonflikter i denne saken. Vi krevde at politikerne viser ansvarlighet, og handler i tråd med rådene fra våre fremste eksperter som sier at her bør en ikke drive oljevirksomhet.

Tror Ap vil si nei til olje
Bellona tviler på at Ap kan komme til å si ja til oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

– Arbeiderpartiet har gjennom hele valgkampen lovet velgerne at hensynet til miljøet skal veie tyngst i oljesaken, sier fagrådgiver Elisabeth Sæther.

På Arbeiderpartiets landsmøte i april ble det vedtatt at det ikke vil at det skal åpnes for oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen dersom det ikke er miljøfaglig tilrådelig.

Bellona mener at det må resultere i et endelig olje-nei fra regjeringen når saken skal behandles i 2010, i forbindelse med Stortingets behandling av forvaltningsplanen for Barentshavet.

– Jeg finner det fullstendig usannsynlig at det i løpet av et knapt år skal komme fram ny kunnskap som tilsier at det er forsvarlig å bore etter olje i disse områdene, sier Sæther.

Bellona mener også at Aps landsmøtevedtak i oljesaken er et tydelig tegn på at partiet stadig beveger seg i en grønnere retning i miljøpolitikken.

Pressekontakt:
For Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen: leder Gaute Wahl, gaute@folkeaksjonen/411 23 703
Bellona: fagrådgiver Elisabeth Sæther, elisabeth@bellona.no, 975 27 954