Nyheter

Folk vil ha kunnskap

Nestleder i Bellona, Marius Holm
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 14. januar, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Ifølge en fersk undersøkelse er sju av ti positive til en konsekvensutredning knyttet til olje- og gassleting utenfor Lofoten og Vesterålen. – Dette viser at folk vil vite mer om hva oljevirksomhet kan føre til, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

Oljeindustriens landsforening (OLF) kunne i dag presentere en undersøkelse om folks meninger om petroleumsindustrien, med spesielt fokus på nordområdene. OLF gleder seg over at sju av ti støtter en konsekvensutredning om leting etter olje og gass utenfor Lofoten og Vesterålen.

–    Undersøkelsen viser det vi vet fra før: Mange er positive til å få mer kunnskap om hva olje- og gassvirksomhet i disse områdene vil føre til, sier Bellona-nestleder Marius Holm.

– Hent kunnskap til forvaltningsplanen

Holm tror at mange av de spurte ikke er klare over hva en konsekvensutredning innebærer. Norsk oljepolitisk historie viser at hvis man først har iverksatt en konsekvensutredning under petroleumsloven, er det svært sannsynlig at området vil bli åpnet for oljeboring.

–    Det har aldri skjedd at en konsekvensutredning har lukket et havområde for oljevirksomhet. Med andre ord er tradisjonen slik at utredningen blir gjort først når beslutningen om det skal drives oljeutvinning i området i realiteten er tatt, sier han.

Holm sier at Bellona jobber for innhenting av mer kunnskap, men at dette må skje gjennom revisjonen av forvaltningsplanen for havområdene i 2010, ikke gjennom en separat konsekvensutredning om oljeboring slik OLF ønsker.

Færre tror på sameksistens

Den ferske undersøkelsen viser også at færre og færre tror at olje- og gassindustrien og fiskerinæringa kan leve side om side i nord. Andelen er redusert med 13 prosent i perioden 2005-2009, til 55 prosent i dag.

–    Det må være en kjempeskuffelse for oljeindustrien at folk mister trua på dem etter at de har satt inn store ressurser for å påvirke opinionen, sier Holm.

Det er dessuten blant de unge under 24 år mistilliten til sameksistensen er størst.

Pressekontakt i denne saken:
Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no
Marius Holm, nestleder i Bellona: 95 72 16 32, mariush@bellona.no