Nyheter

SFT fraråder rask prosess for sårbare havområder

Publiseringsdato: 8. januar, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

SFT går imot å lyse ut flere kystnære havområder gjennom ordningen med forhåndsdefinerte områder, og går med det imot Olje- og energidepartementets ønsker. – Regjeringen må følge SFTs miljøfaglige råd, sier Christine Karlsen, avdelingsleder i Bellona.

Høsten 2010 skal nye områder deles ut til oljeselskapene gjennom den årlige tildelingen av forhåndsdefinerte områder (TFO). Statens forurensingstilsyn (SFT) mener at flere av områdene som Olje- og energidepartementet har foreslått ikke bør tildeles gjennom denne ordningen.

–    Vi mener generelt at alle de foreslåtte boreområdene i Barentshavet bør lyses ut gjennom de ordinære konsesjonsrundene. Da er det grundigere behandling i ulike instanser, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i SFT til SFTs egne nettsider.

– For lite kunnskap

SFT begrunner sine råd med at flere av de foreslåtte blokkene i Barensthavet og Norskehavet ligger nær kysten og ved særlig sårbare områder, og at det dessuten fortsatt er begrenset kunnskap om naturressursene i enkelte områder.

– Hvis Olje- og energidepartementet får det som de vil, kan det bli oljeutvinning i disse viktige områdene uten en grundig utredningsprosess. Oljeselskapene ønsker nok å slippe til i disse områdene så raskt som mulig, uten at noen maser om de miljøvennlige konsekvensene. Vi forventer at regjeringen står på miljøets side, og ikke oljeindustriens, og følger opp SFTs råd, sier Christine Karlsen i Bellona.

Må vente på evaluering

Regjeringen satte i slutten av forrige stortingsperiode, etter påtrykk fra blant andre Bellona, i gang en evaluering av ordningen med tildeling av forhåndsdefinerte områder. Miljøbevegelsen påpekte at tildelinger gjennom TFO-ordningen ikke har vært i tråd med intensjonene da den ble laget, at den ikke ivaretar miljøhensyn og at den minsker det politiske handlingsrommet. Kravet var derfor at ordningen ikke utvides til nye områder, at den gjennomgås og evalueres, og at den blir avviklet. Som et alternativ til øyeblikkelig avvikling, ble det foreslått en varslet avvikling innen et tidsrom på tre år.
 
Denne evalueringen er ventet å være ferdig i løpet av kort tid. Det er også regjeringens endelige vedtak om hvilke blokker som skal inkluderes i ordningen i denne omgang. Bellona mener at regjeringens utlysning først må komme når evalueringen er ferdig.

– Når man har satt i gang en slik evaluering på grunn av svakheter med ordningen, er det meningsløst å utlyse nye områder for årets TFO-runde. Vi forventer derfor at TFO-evalueringen kommer før utlysningen, sier Karlsen.

I strid med opprinnelige kriterier for TFO

Forutsetningen for de årlige tildelingene i forhåndsdefinerte områder (TFO) var at de skulle fokusere på de modne delene av sokkelen hvor geologien skal være kjent og infrastrukturen godt utbygd. At Olje- og energidepartementet nå foreslår blokker i sårbare og kystnære områder strider klart mot de opprinnelige forutsetningene som lå til grunn for opprettelsen av TFO, noe også SFT påpeker i sin uttalelse. Det er bekymringsfullt at slike områder inkluderes i TFO fordi det ikke er mulig å revurdere utlysningen fra år til år, for eksempel med bakgrunn i ny kunnskap om miljø- og fiskerifølsomhet.

Se også Bellona og Natur og Ungdoms høringsuttalelse til evalueringen av ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder i margen til høyre.