Nyheter

– Vil bryte med Stortingets forutsetninger

<small><i>Bellona-leder Frederic Hauge.</i></small>
Frederic Hauge, leder i Bellona, foran seismikkskipet Geo Pacific, som startet å skyte utenfor Vesterålen på mandag.
Bellona

Publiseringsdato: 16. april, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– Områdene som har størst mulighet for funn ligger så nært land at det er umulig å gjøre en konsekvensutredning uten å bryte Stortingets vedtatte politikk, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Han viser til vedtak om at oljevernberedskapen skal være like god i nord som ellers på sokkelen, og at sameksistens med fiskeri og andre næringer skal sikres.

I dag la Oljedirektoratet (OD) frem resultatene fra seismikkskytingen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De viser at oljeinteressene sterkt har overdrevet forventningene om verdiskapning i nord. Samtidig viser OD-rapporten at mulighetene for funn er i de absolutt mest sårbare områdene, hvor det nettopp er blitt dokumentert nye store miljøverdier.

– Oljeindustrien og miljøet kunne ikke vært mer uheldige med hvor det er mulig å finne petroleum. Med oljevirksomhet bare ti kilometer fra land utenfor Vesterålen vil det ganske enkelt være for kort tid til å reagere dersom det skulle skje en ulykke med oljeutslipp. Derfor vil oljevirksomhet her bryte med Stortingets vedtak.

Vedtaket Hauge sikter til, finnes i utredningen om petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet, et tillegg til Stortingsmelding nr. 38 2003-2004, der det slås fast at ”Det er et krav at effekten av beredskapen mot akutt forurensning skal være minst like god som på andre deler av kontinentalsokkelen”.

– Sameksistens er umulig
Oljevirksomhet utenfor deler av Vesterålen vil dessuten bryte med Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet fra 2006. Der vedtok Stortinget å legge til grunn at det skal sikres sameksistens mellom ulike næringer.

– De viktigste fiskefeltene utenfor Vesterålen er sammenfallende med noen av områdene der Olje- og energidirektoratet tror det kan være olje. Så kystnære som disse områdene er, er det helt usannsynlig at sameksistens er mulig. Derfor er det uaktuelt å sette i gang med en konsekvensutredning av disse områdene nå, siden oljevirksomhet her ikke kan skje i henhold til Stortingets forutsetninger.

– Mange oljetilhengere må nå tenke seg om. Det er åpenbart at ulempene og mulig verditap for andre næringer nå er større enn forventningene til inntekter fra oljeaktivitet, sier Frederic Hauge.

Bellona mener videre at ODs rapport om verdiskapning er spekulativ.

– Det er spesielt at man selv med en antatt oljepris på 97 dollar fatet ikke får mer enn 100 milliarder i nåverdi, sier Hauge. Hele verdien tilsvararer et tiendedels statsbudsjett.

Tror ikke på lokal verdiskaping
Han mener at å starte å starte oljeboring ved Røst er meget risiskofylt, og kan føre til enrome konsekvenser for miljøet fordi havstrømmene kan ta olje og kjemiaklieutslipp inn på begge sider av Lofoten.

Hauge tror ikke det vil komme noe ut av en åpning av Troms II for gassvirksomhet, fordi det skal veldig mye til for å få den økonomisk lønnsom, fordi den vanskelig kan konkurrere med skifergass.

På pressekonferansen i dag henviste Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen til at områdene ser ut til å inneholde olje tilsvarende fem Goliat-felt.

– Fem ganger mer olje enn det som finnes på Goliat utenfor Finnmarkskysten er ikke mye, og det ser heller ikke ut til å bli særlig lokal verdiskapning som følge av Goliat, sier Hauge.