Nyheter

Følg oljekatastrofen i Mexicogulfen på Bellona Web

Foto: Frederic Hauge

Publiseringsdato: 28. mai, 2010

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

BP strever fortsatt, fem uker etter at Deepwater Horizon sank i Mexicogulfen, med å stanse oljelekkasjen. På Bellonas engelske nettsider kan du følge utviklingen i saken som Frederic Hauge har kalt "oljeindustriens Tsjernobyl".

Bellona-journalist Charles Digges har fulgt saken fra første stund. Han har vært i Louisiana, møtt menneskene som får merke konsekvensene av oljeutslippet, fulgt opp BPs representanter og vært tett på myndighetenes håndtering. Hans artikler legges fortløpende ut på våre engelskspråklige nettsider www.bellona.org.

28. mai: BPs forsøk på å stoppe lekkasjen med en «top kill» har ikke gått så bra som man har gitt uttrykk for.

27. mai: Her kan du lese om det siste forsøket på å stanse lekkasjen, samtidig som Obama blir stadig mer frustrert – og fiskere er blitt syke av å bidra i opprydningsarbeidet.

Turistbåtkaptein Louis Skrmetta frykter at store og svært grunne våtmarksområder vil bli fullstendig utradert av oljen, når den når land. For selv om alt foreløpig virker som normalt, er han ikke i tvil om at oljen vil komme – spørsmålet er bare når. .

Oljeselskapet British Petroleum har forsøkt å senke en enorm trakt over lekkasjen, men har foreløpig ikke klart det – og oljen strømmer fortsatt.

17. mai ble det meldt om at BP hadde gjort viktige framskritt i arbeidet med å tette lekkasjen. Dagen etterpå ble innbyggere rådet til å holde seg innendørs på grunn av luftkvaliteten som blir dårligere.