Nyheter

– Statoil fører lokalbefolkningen bak lyset

Reine i Lofoten en sommerkveld i 2007
(Foto: Frokor/Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 12. oktober, 2010

Skrevet av: Ruth Astrid Sæter

Statoil hevder at det vil komme mange positive ringvirkninger av oljeutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. – De fører nordlendingene bak lyset, sier Silje Lundberg, fagrådgiver i Bellona.

2000 nye arbeidsplasser i regionen, det er tallet Statoil anslår når de i dag presenterer sin ringvirkningsrapport for en eventuell oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen. Statens egne tall tilsier maks 800-1000 arbeidsplasser, inkludert offshore arbeidsplasser.

Statoil frister også med skatteinntekter for 170 millioner i eiendomsskatt til de lokale kommunene, dersom det blir oljeboring i nord. Det forutsetter imidlertid at det blir ilandføring av ressursene, noe som er høyst usikkert.

Holdt ikke Goliat-løfter

– Statoil lover gull og grønne skoger for å vinne folk over på sin side. Men det gjorde oljeindustrien også før utbyggingen av Goliat-feltet, og der havnet arbeidsplassene helt andre steder enn i nord, påpeker Bellona-rådgiver Silje Lundberg.

Hun viser til at tidligere ordfører i Hasvik – en av kommunene som ligger i nærheten av Goliat-feltet – Geir Iversen senest i juni sa at folk i Lofoten og Vesterålen “ikke må stole på noe som kommer fra et oljeselskap.

– I dette regnestykket må man også ta høyde for at en del eksisterende arbeidsplasser trolig blir borte dersom det kommer oljevirksomhet i disse sårbare områdene. Fiskeriet vil lide, likeledes reiselivet. Kontinentalsokkelen er ekstremt smal i disse områdene, og det vil ikke være mulig med sameksistens mellom fiske og petroleumsvirksomhet. Det er også noe vi påpeker i høringsuttalelsen til forvaltningsplanen for Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Lundberg.

Tomme løfter?

– Statoil skaper et bilde av at dette er verdiskapning de kan garantere. Men når man ser nøyere på uttalelsen fra Statoils Hege Norheim til NRK tidligere i dag, blir det ikke gitt en eneste garanti. Hun sier bare at Statoil «vurderer» å føre petroleumsressursene i land – hva slags forutsigbarhet gir det, spør Lundberg, som mener det igjen er tomme løfter fra oljeselskapet som vil bli presentert i dagens rapport. – En rapport som dessuten er et bestillingsverk fra Statoil, som er en sterk, kommersiell aktør.

– Dessuten, påpeker Bellona-rådgiveren, ligger det mye usikkerhet bak den reelle gevinsten. Utvinningsgrad ved undervannsbrønner – som er det mest sannsynlige scenariet for en eventuell petroleumsvirksomhet i nord – er normalt ikke mer enn 30 til 35 prosent. Det betyr at oppimot 70 prosent av de totale ressursene blir liggende igjen i undergrunnen. Bellona mener det er mye bedre å la disse ressursene ligge, sier Lundberg.

Kontaktpersoner for pressen:
Silje Lundberg, fagrådgiver i Bellona, tlf. 91 33 17 29
Andreas Kokkvoll Tveit, informasjonsrådgiver Bellona, tlf. 48 10 34 64