Nyheter

Fuglefjellet som Statoil glemte

Dag Thorenfeldt

Publiseringsdato: 12. februar, 2013

Skrevet av: Maya Boutroue Vedeld

Statoil besluttet i dag å ilandføre olje fra Skrugard i Barentshavet til Veidnes ved Honningsvåg. I stedsevalueringen og forslag til utredningsprogram er ikke Norges største fuglefjell nevnt. Det får Miljøstiftelsen Bellona til å reagere.

-Det er overraskende at Statoil forbigår helt sentrale miljøproblemstillinger i stillhet. Det er rystende at Statoil kan levere et slikt makkverk av et skriftlig arbeid, sier Bellona-leder Frederic Hauge som har lest Statoils forlag til utredningsplan.

Statoil skal bygge landanlegg bare noen kilometer unna et av Norges viktigste fuglefjell, med rundt to millioner hekkende fugler.

-Fuglefjellet er et kjerneområde for krykkje, lomvi og lundefugl. En oljeulykke i disse områdene vil kunne føre til katastrofale konsekvenser for bestandene, som allerede er nasjonalt redusert med så mye som opptil 70%. Norge har et  internasjonalt ansvar for å beskytte disse bestandene, og dagens nyhet bør bekymre miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, sier Bellona-lederen, som viser til at Gjesværtappan fuglefjell er svært viktig for disse truede fuglebestandene.

Også turistnæringen bør la være å sprette dagens Statoil-sponsede champagneflasker. Oljetankerne vil frakte olje tett inntil Gjesværtappan, som følge Store Norske Leksikon er Norges største sjøfuglkoloni. I sommersesongen fraktes daglig turister ut til fuglefjellet, og fra Nordkapp-platået vil man heretter se rett ut på oljetankerne.

Heller ikke når det gjelder sikkerhet er Bellona-lederen fornøyd med Statoils planer.

-Bellona kan ikke se at dagens beredskapsplaner er gode nok til å håndtere en eventuelt oljeulykke i disse værfaste områdene, sier Hauge.

Han mener nå miljøfaglige myndigheter nå må ta affære.

-Denne saken viser hvordan Statoil nok en gang fullstendig ignorerer miljøhensyn når de utarbeider sine utredningsplaner. Bellona krever nå at Miljøverndepartementet griper inn, avslutter Hauge.

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Magnus Borgen: 977 28 476/ magnus@bellona.no