Nyheter

– Man kan ikke inngå kompromisser om Lofoten

Bellona-leder Frederic Hauge.
(foto: tone foss aspevoll/bellona)

Publiseringsdato: 9. januar, 2017

Skrevet av: Ellen Viseth

Arbeiderpartiet går inn for å åpne deler av Lofoten, samtidig som enkelte områder fredes i en fireårsperiode. - Man kan ikke kompromisse om Lofoten, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

 

LoVeSe Det er disse tre blokkene (Nordland6, Nordland7 og Troms2) som på folkemunne kalles Lofoten, Vesterålen og Senja. Credit: NPD

I kveld ble det kjent at Arbeiderpartiets sentralstyre går inn for et kompromiss om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Vedtaket går ut på å konsekvensutrede området Nordland 6 utenfor og sør for Lofoten, mens Nordland 7 (Vesterålen og deler av Lofoten) fredes. Troms 2 (Senja) settes på vent til tidligst 2021.

Bellona advarer Aps miljøfløy mot å inngå kompromisser om oljeaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Jonas Gahr Støre og Ap-ledelsen vil dele opp havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og si at noen steder kan man bore, og andre steder ikke. Jeg vil på det sterkeste advare AUF og andre miljøengasjerte Ap-folk om å la seg forlede av dette, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han er svært skuffet over at Nordland 6, et stort område sørvest for Lofoten, ikke er med i området som Ap vil verne eller utsette.

– Lyspunktet her er at AUF stemte imot innstillingen, og at kampen dermed fortsetter fram mot Aps landsmøte i april, sier Bellona-lederen.

Det som i dagligtale blir omtalt som «Lofoten, Vesterålen, Senja» dekker områdene som i oljeforvaltningen heter Nordland 4, 5, 6, 7 og Troms 2. Disse er igjen delt inn i en lang rekke blokker som det hver for seg er gode grunner til å verne.

– Utenfor Lofoten finner vi livsviktige gyteområder for torskestammen. Utenfor Vesterålen ligger fiskegrunner hvor det allerede er trangs om plassen for fiskerne – uten oljevirksomhet. På Eggakanten er det store, sårbare korallrev. Tromsøflaket er hjem for store svamper og fiskelarver fra torsk, sild og hyse. Felles for alle områdene er at de ligger nært land og at en oljeulykke vil ha enorme konsekvenser, sier Hauge.

Han peker på at også Miljødirektoratet advarer sterkt mot petroleumsvirksomhet i disse områdene.

Hauge tror ikke det er mulig for Ap å finne et godt kompromiss i LoVeSe-saken.

– Nei, man kan ikke kompromisse når konsekvensene er så enorme. Dessuten handler denne saken om mer enn fisk og natur. Det handler om at folk i nord-Norge har mistet troen på at oljen skal gi dem rikdom og arbeidsplasser. De har sett at oljeselskapene velger de billigste løsningene og at arbeidsplassene kommer i Stavanger og Oslo. Derfor vil mange – også i Ap – heller satse på andre næringer som har framtiden foran seg, sier Hauge.

Av 19 fylkeslag i Arbeiderpartiet sier ni nei til konsekvensutredning av LoVeSe. Av fylkene som sier ja, er det nå fire som varsler omkamp. Dersom Ap-landsmøtet i april går imot konsekvensutredning, er det ikke lenger flertall på Stortinget for å åpne disse sårbare områdene.

I mai skal også LOs øverste organ, LO-kongressen, vedta hva de mener om Lofoten, Vesterålen og Senja. Til nå har tre store forbund gått inn for et nei, så også arbeidstakerne kan vedta ny politikk i en av norsk politikks mest omstridte saker.