Media

LoVeSe

Det er disse tre blokkene (Nordland6, Nordland7 og Troms2) som på folkemunne kalles Lofoten, Vesterålen og Senja.

Lofoten; Vesterålen; Senja; Nordland6; Nordland7; Troms2