Pressemelding: Ingen oljefunn ved Trænarevet

Frederic Hauge og Kallinika blir bortvist av Kystvakta under aksjonen mot oljeriggen West Hercules Frederic Hauge og Kallinika blir bortvist av Kystvakta under aksjonen mot oljeriggen West Hercules

Oljeselskapet Wintershall DEA har sendt leteriggen sin sørover før det planlagte boreprogrammet er over. Bellona-leder Frederic Hauge tar dette som et sikkert tegn på at West Hercules har boret tørt.

– Vi ser nå at riggen beveger seg sørover og ingen fakling av gass, som er normalt ved funn, er observert av fiskere vi har vært i kontakt med i området, forteller han.

Oljeindustriens drøm om Lofoten knust
Det var knyttet store forhåpninger til denne brønnen hos oljeindustrien.

– De håpet at et storfunn ved Trænarevet ville snu motstanden og åpne opp for oljevirksomhet også i Lofoten, forteller Hauge.

Det er under en måned siden Bellona og Natur og Ungdom aksjonerte mot West Hercules-riggen da den var på vei for å starte leteboringen.

– Dette er gode nyheter for alle oss som har arbeidet for å verne Lofoten, Vesterålen, Senja og Træna mot oljeindustriens gambling med våre mest verdifulle naturressurser, smiler Bellona-lederen.

Kallinika foran oljeriggen West Hercules på Toutatis ved Træna Kallinika foran oljeriggen West Hercules på Toutatis ved Træna

 

Krav om varig vern av Lofoten
I 2020 skal forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet revideres. Faglig forum for norske havområder har foreslått å definere området ved Træna som særlig verdifullt og sårbart, på grunn av den viktige rollen området har i Lofotens økosystem.

– Resultatet av denne boringen bør gjøre det lettere å innlemme området i forvaltningsplanen til Lofoten og Barentshavet, slik at fisk, fugl og koraller får nødvendig beskyttelse i fremtiden, sier Hauge.

Bellona forventer at området nå vernes slik at det ikke tildeles flere lisenser i disse svært verdifulle og sårbare områdene.

– Klima- og miljøminister Elvestuen som tillot boringen, bør nå konsentrere seg om forvaltningsplanarbeidet og sørge for at denne typen risikoaktivitet i Lofoten ikke lenger vil være mulig, oppfordrer Hauge.

Skal nå bore CO2-lagringsbrønn
West Hercules er nå på vei til Northern Light lokasjonen, hvor den skal foreta boring av en brønn som skal brukes til CO2-lagring.

– Dette er et eksempel på hvordan Norge bør bruke oljeindustriens ressurser, slik at de kan bli en del av løsningen heller enn problemet, avslutter Hauge.

Ingrid Kristensen Hauge

ingrid@bellona.no