Media

Bellona aksjonerte i 2019 mot oljeriggen West Hercules som skulle prøvebore på Træna.

Bellona aksjonerte i 2019 mot oljeriggen West Hercules som skulle prøvebore på Træna.

Bellona aksjonerte i 2019 mot oljeriggen West Hercules som skulle prøvebore på Træna.

Bellona aksjonerte i 2019 mot oljeriggen West Hercules som skulle prøvebore på Træna.