Nyheter

Dieselutslippet i Sibir sprer seg

NRK Nyheter

Publiseringsdato: 10. juni, 2020

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

- Mye tyder på at oljesølet beveger seg med vannsystemet og rammer stadig nye områder, sier Oskar Njaa, leder for Bellonas Russlandsavdeling i Oslo.

Det russiske nyhetsbyrået TASS meldte tirsdag at det har observert en økende konsentrasjon av oljeprodukter i innsjøen Pjasino i Sibir, etter at over 20 000 tonn med diesel rant ut over den lokale grunnen og elvesystemet i nærheten av Norilsk.

Årsaken til utslippet var at en oljetank gikk lekk, tirsdag 29. juni. Lekkasjen ble kjent først to dager senere, da gjennom sosiale medier. Det er blitt erklært unntakstilstand i området.

Nyhetene om at det er observert oljeprodukter i en større innsjø nord for der utslippet fant sted, bekymrer Bellona.

– Det tyder på at oljesølet beveger seg med vannsystemet og rammer stadig nye områder, sier Oskar Njaa.

Bellona har tatt kontakt

Anlegget lekkasjen skjedde på tilhører det store industriselskapet Nornickel. Tirsdag sendte Bellona, som også har kontorer i Russland, et brev til selskapet med anbefalinger om mulige løsninger.

– Hvis det er noen som helst mulighet for at vi kan bidra positivt med den erfaringen og kompetansen vi har på dette feltet i Norge, så skulle det bare mangle at vi gjør et forsøk, sier Njaa.

Bellona har blant annet anbefalt å bruke et aktivt system for å samle opp oljeproduktene i elva, framfor et passivt system som den klassiske oljelensa.

– Vi har anbefalt at det brukes overskuddsbiomasse, som bark og flis, til å suge opp diesel langs elvebredden, forteller Njaa.

Bellona er i kontakt med Nornickel for å få mer informasjon om forholdene på stedet. Ifølge Njaa er det viktig å ha lokal kunnskap om forholdene på stedet hvis man skal få til en god dialog om mulige løsninger.

– Hvis det stemmer at forurensningen har nådd Pyasinosjøen, må det vurderes om oljekonsentrasjonen er stor nok til at det er mulig å samle opp sølet med et aktivt oppsamlingssystem. Det gjenstår å se, sier Njaa.

Norge må tilby oljevernbistand

Bellona understreker viktigheten av å begrense oljeutslippets spredning og skadevirkninger under oljevernoperasjonen. Miljøstiftelsens eksperter er i kontakt med offentlige og private aktører innenfor oljevern i Norge for å avklare om det er mulig med norsk assistanse.

– Vi opppfordrer norske myndigheter til å aktivt tilby kompetanse og utstyr for å bidra til å begrense utslippet raskt. Det er til syvende sist operasjonsledelsen på stedet som må bestemme hva som trengs av ressurser, men her må man være på tilbudssiden, sier Njaa.

– Ved å stille ressurser til rådighet og få mulighet til å observere tiltakene knyttet til denne hendelsen vil vi få verdifull lærdom om hvordan man kan håndtere oljeutslipp under utfordrene forhold i Arktiske områder. Dette vil være nyttig kunnskap også for norske aktører, avslutter han.

Pyasinoinnsjøen ligger nord for Norilsk by i Krasnojarskregionen i Russland og dekker et område på 735 kvadratkilometer. Den er viktig for lokalt fiskeri og flere arter har gyteområder i innsjøen.

Kilde: TASS