Nyheter

25 år siden Exxon Valdez

Andreas Kokkvoll Tveit

Publiseringsdato: 24. mars, 2014

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

- Sildestammen kollapset i området der Exxon Valdez-utslippet skjedde. Skulle lodde, polartorsk eller andre nøkkelarter bli rammet på samme måte i Barentshavet, kan følgene bli svært alvorlige, sier Bellonas Sigurd Enge på årsdagen for oljekatastrofen utenfor Canada.

I dag er det 25 år siden Exxon Valdez-ulykken i Prins William-sundet utenfor Alaska, et av de verste oljeutslippene i historien. 40 millioner liter råolje lakk ut, og ifølge konservative anslag ble en halv million sjøfugl drept av olje i løpet av de første ukene etter hendelsen.

Silda kom aldri tilbake

Miljøskader som fulgte av ulykken er fortsatt sterkt merkbare i området.

– Sildestammen kollapset i området der Exxon Valdez-utslippet skjedde. Sild var der en nøkkelart, mellom plankton og fiskeslag oppover i næringskjeden. Når slike viktige arter forsvinner, får det store konsekvenser for hele økosystemet. Skulle lodde, polartorsk eller andre nøkkelarter bli rammet på lignende måte i Barentshavet, kan følgene bli svært alvorlige for sjøfugl, fisk og sjøpattedyr.

Det sier Sigurd Enge, rådgiver for shipping og marin forvaltning i Bellona.

– Må sette grenser for oljeindustrien

At miljøskadene fortsatt er merkbare etter Exxon Valdes-ulykken, bør være et tankekors for regjeringa, som viderefører linja i norsk oljepolitikk om å trenge stadig lengre nordover og inn i sårbare områder.

14. februar foreslo Olje- og energiminster Tord Lien å dele ut blokker langt mot nord og inn i det området som defineres som iskanten. Der er oljevirksomhet ekstra risikofylt.

–  I den norske debatten om oljevern i arktiske farvann kan man få inntrykk av at dagens utstyr og metoder er tilstrekkelig til å forhindre miljøkonsekvenser av oljesøl. Sannheten er at et oljesøl under ekstreme forhold i arktiske farvann vinterstid vil gjøre oss til hjelpeløse vitner til utslippets utvikling og skadevirkninger.

Fremdeles kan man finne olje etter Exxon Valdes-utslippet i Prins William-sundet. Det skyldes ikke minst at olje brytes ekstremt sakte ned under aktiske forhold.

– Skal vi forhindre at et slikt scenario inntreffer, må vi redusere sannsynligheten at et utslipp skjer. Det gjør vi ved å forhindre oljeaktivitet i områder med ekstreme forhold og sårbar natur. Både norske og russiske myndigheter ignorerer denne risikoen i jakten på fossile arktiske ressurser, sier Enge.

Kontaktpersoner for pressen:
Sigurd Enge: sigurd@bellona.no
Andreas Kokkvoll Tveit, kommunikasjonssjef (konst.) i Bellona: 48103464