Nyheter

Bellona frykter storulykke på Snorre B

Harald Pettersen/Statoil

Publiseringsdato: 20. mai, 2014

- Bellona er dypt bekymret for den pågående situasjonen på Snorre B. Vi krever at Statoil umiddelbart kommer med en mer nøyaktig redegjørelse knyttet til selskapets utfordringer, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Slik saken foreløpig er opplyst ble det oppdaget en grop under brønnrammen der det ble funnet hydrokarboner den 17 mai.

-Etter det Bellona forstår pumper Statoil fortsatt boreslam ned i brønnen for å få kontroll over situasjonen, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Bellona mener det er sterkt kritikkverdig at Statoil ikke har informert offentligheten om dette på et tidligere tidspunkt, og om selskapet nå vet hva de driver med.

-Her hos oss ringer alarmklokkene. Bellona frykter at dette er en hendelse med et storulykkepotensial. Slike groper under brønnrammen er svært alvorlige, og gitt kommunikasjonen fra Statoil tyder dette på at selskapet ikke har kontroll på brønnen. Dette kan i verste fall være første skritt til full utblåsning, sier Hauge.

Bellona-lederen peker på at det er større potensial for en storulykke ved dette tilfellet enn dersom det hadde vært en lekkasje fra et rør.

Krever svar fra Statoil

Bellona krever nå at Statoil umiddelbart må informere offentligheten hvorvidt selskapet fortsatt pumper ned boreslam for å kontrollere situasjonen.

-Det har tidligere forekommet svært alvorlige hendelenser på Snorre A og Gullfaks C hvor man har måttet pumpe ned store mengder boreslam for å holde kontroll på lekkasjen, sier Hauge.

Gitt den manglende informasjonen fra Statoil kan man stille seg spørsmål hvorvidt det kan være snakk om hydrokarboner i grunnere intervaller, det som kan  kalles overlagringen, som Statoil ikke helt har kontroll på nå. Ved nestenutblåsningen på Gullfaks C var det olje i  grunnere intervaller (Lista-formasjonen) som Statoil ikke hadde kontroll på, og som overrasket oljeselskapet i mai 2010.

Vurderer politianmeldelse

-Dette har nå pågått i tre døgn og er meget alvorlig. Dette viser en arrogant ukultur med hemmelighold i Statoil som ikke er verdig et seriøst selskap som hevder de tar sikkerhet på alvor. Bellona følger saken nøye og vurderer politianmeldelse fortløpende, avslutter Hauge.