Media

Troll_C,_Nordsjøen_(28456549962)

Blir betong-understellet til Troll A stående i havet som et monument etter at feltet blir stengt for godt?

Blir betong-understellet til Troll A stående i havet som et monument etter at feltet blir stengt for godt?

Blir betong-understellet til Troll A stående i havet som et monument etter at feltet blir stengt for godt?