Media

Lars Myren Kong Abdullah

Styreleder i Sahara Forest Project, Lars Myren, mottar medalje av Hans Majestet Kong Abdullah II av Jordan. Ved siden av kongen står Dronning Rania av Jordan.

Styreleder i Sahara Forest Project, Lars Myren, mottar medalje av Hans Majestet Kong Abdullah II av Jordan. Ved siden av kongen står Dronning Rania av Jordan.

Styreleder i Sahara Forest Project, Lars Myren, mottar medalje av Hans Majestet Kong Abdullah II av Jordan. Ved siden av kongen står Dronning Rania av Jordan.