Nyheter

Billigere biler for å styrke kollektivtranporten

Publiseringsdato: 6. november, 1999

Skrevet av: Roger Grøndalen

Greenpeace foreslår å fjerne de forskjellige bilavgiftene. Samtidig ønsker organisasjonen å tredoble bensinprisen. Ideen blir lagt fram for samferdselsmininster Odd Einar Dørum i dag.

Samferdselssektoren står for de største utslippene av klimagassen CO2. En endring av avgiftspolitikken kan få oss til å kjøre biler med lavere utslipp, kjøre mindre og kanskje også velge buss framfor bil, mener Greenpeace – som ser på avgiftsendringene som en måte regjeringen kan følge opp de forpliktelser vi påtar oss i Kyoto.

I forbindelse med lanseringen av avgiftsendringene viser Greenpeace fram sin Smile-bil. En ombygd Renault Twingo. Smile er utviklet i samarbeid mellom Greenpeace i Tyskland og Sveits. Bilen veier mindre enn den orginale Twingo og bruker bare halvparten så mye bensin. Det vil si at forbruket har gått ned fra 0,6 liter pr mil til i underkanten av 0,3.

—Dette er ingen løsning på bilproblemet, men det viser at vi allerede i dag kan redusere utslippene fra bilparken betraktelig uten ekstra kostnader, sier Kalle Hesstvedt i Greenpeace til Bellona Web.

—Alle våre beregninger viser at hvis vi introduserer denne typen teknikk, fjerner avgiftene på nye biler og dobler eller tredobler bensinprisen, vil det i utgangspunktet ikke koste bilbrukeren noe mer. Men det har et psykologisk element; siden det blir så dyrt å bruke bilen vil mange kanskje vurdere å ta bussen til byen i stedet, fortsetter han. Greenpeace foreslår også avgifter gradert etter utslippene for å favorisere biler med lave utslipp. For å gi industrien tid til å tilpasse seg foreslår Greenpeace at innføringen skjer i løpet av en tiårs-periode.

Greenpeace mener at en avgiftsomlegging kan gjøre at vi bruker bilen mer effektivt og fornuftig. —I all overskuelig framtid vil bilen være her. Å jobbe for å fjerne bilen er naivt. Det er ikke realistisk. Da er det bedre å jobbe for å få ned utslippene fra bilene. Smile er utviklet av Greenpeace, og den viser at det er enkelt å halvere drivstoff-forbruket. Hvis Greenpeace kan klare dette, hva kan ikke da bilprodusentene få til. De er tross alt eksperter på dette, sier Hesstvedt.