Nyheter

Ikke nok til krengetog

Publiseringsdato: 6. november, 1999

Skrevet av: 7079

Administrerende direktør i NSB, Osmund Ueland, sier i en kommentar at han nå vil avvente Stortingets behandling. —Det er sikkert fornuftig av ham, sa Rønbeck på pressekonferansen hvor stortingsmeldingen ble presentert.

Styret i NSB bestilte krengetogene allerede i mars, men styret har sikret seg ved at det kan heve avtalen innen utgangen av juni.

De tre strekningene hvor NSB ønsker å sette inn krengetog er Dovrebanen, Sørlandsbanen og Bergensbanen. Utbedringene av banestrekningene vil også være til stor nytte for ordinære tog og godstog.

Selv om Jernbaneplanen kan skape problemer for krengetogene, mener likevel Rønbeck at det skal bli bedre å kjøre tog i Norge i tiden framover. For årene 1998-2001 er det satt av 5,56 milliarder kroner til drift og 3,45 milliarder kroner til vedlikehold av kjørevegen for å bedre jernbanens driftsstabilitet. Dette er henholdsvis 11,8 og 47,1 prosent høyere enn de faktiske bevilgningene for 1994-97. Investeringene i kjørevegen skal i det samme tidsrommet øke med 2,5 prosent. Den økte satsingen på jernbane går på bekostning av satsing på bil og veiutbygging. De totale bevilgningene til samferdsel er omtrent som før.