Nyheter

Vekk med piggdekk

Publiseringsdato: 6. november, 1999

Skrevet av: Roger Grøndalen

80 prosent reduksjon av piggdekkbruken i storbyområdene, er regjeringens mål. For å oppnå dette vil regjeringen i løpet av året legge fram et lovforslag som åpner for gebyrordninger. Samferdselsminister Sissel Rønbeck håper likevel at folk frivillig går over til piggfritt.

Dette kommer fram i Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 som ble lagt fram i dag.

Regjeringen legger først opp til at folk frivillig skal skifte til piggfritt, men det er helt klart av hvis bilførerne ikke frivillig går med på dette, vil regjeringen tvinge dem med lovforslaget som fremmes i løpet av året.

—Regjeringen ønsker et opplegg med pisk og gulrot. Vi serverer gulrota først. Men hvis folk ikke frivillig skifter til piggfritt må vi bruke pisk. Jeg håper at vi slipper å bruke pisken, men vi skaffer oss den for sikkerhets skyld, sa samferdselsminister Sissel Rønbeck under presentasjonen av den nye stortingsmeldingen.

Bakgrunnen for den sterke fokuseringen på piggdekk er de nye forskriftene for støy- og luftforurensning fra samferdselssektoren som nå skal inn i forurensningsloven. Bruken av piggdekk fører til stor luftforurensning i trafikkerte områder.