Nyheter

Miljøhåndboken fra TØI på nett

Publiseringsdato: 20. september, 2000

Skrevet av: Sondre Grinna

Det er ikke vanlig at vi gir bokanmeldelse på Bellona web, men denne boken er spesiell og fortjener en nærmere omtale.

Miljøhåndboken har undertittelen "Trafikk og miljøtiltak i byer og tettsteder" og det viser at den er begrenset til nettopp trafikk i byer og tettsteder. For alle som er interessert i trafikk og by, er boken et uunnværlig hjelpemiddel. Nå foreligger også boken på internett noe som letter tilgangen til den vesentlig. Boka kan også kjøpes fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) for 300 kr.

Boken er delt i tre: Først er det en del der muligheter og begrensinger i planverket beskrives. Deretter kommer en faktadel om miljøvirkninger av transport i by. Tredje delen er en gjennomgang av nær 50 forslag til hvordan problemene kan løses.

Boken er gitt ut av TØI men er skrevet med bidrag fra over 100 eksperter fra ulike fagmiljøer i Norge og er på denne måten blitt en stor faktasamling. Den trykte utgaven av boken er på over 400 A4 sider med nyttige fakta, men er til tross for sin størrelse enkel å finne frem i. Den er også skrevet på en form som gjør at den er enkel å oppdatere når ny viten kommer til.

Boka beskriver som sagt situasjonen i byene og tettstedene. Bellona arbeider med en rapport som skal omhandlet transport også utenfor byene. Rapporten skal være ferdig til sommeren. Disse publikasjonene vil til sammen være et kraftig verktøy for å finne ut hvordan miljøproblemene transport skaper skal kunne reduseres.