Nyheter

Ønsker du diesel til 8,19 kr/liter?

Publiseringsdato: 7. september, 2000

Skrevet av: Sondre Grinna

Er du frustrert på grunn av de stigende verdensmarkedsprisene på olje og dermed stigende dieselpriser? Biodiesel som selges på Hadeland koster 2 kroner mindre enn vanlig diesel.

Bedriften Habiol selger for tiden biodiesel til kr 8,19 pr liter gjennom Hydro-Texaco stasjonen Gran Bensin og Service på Gran i Hadeland. Dette er mer enn to kroner under det vanlig diesel selges for på samme sted (10,31 kr/l).

I tillegg til å være billig, har biodiesel lavere CO2 utslipp. Hovedbestanddelen av biodiesel er olje fra rypsfrø. Siden dette er kortlivet biologisk materiale, vil det derfor bli lave CO2 utslipp av selve forbrenningen i motoren. NOx utslippene derimot stiger noe, mens partikkelutslippene er uforandret og hydrokarbonutslippene reduseres kraftig (se tabell). Kvaliteten på drivstoffet er like bra som vanlig diesel.

Tabell: Kilde: Skedsmo og Hagman, 1998. Energiforbruk og avgassutslipp fra transportmidler med tradisjonalle og alternative drivstoffer. Teknologisk Institutt.

Forbruk (MJ/km) NOx utslipp (g/km) Partikkel (mg/km) Hydrokarbon (mg/km)
Biodiesel 2,3 0,52 45 3,1
Vanlig diesel 2,3 0,40 45 80

For å kunne kjøpe dieselen trenger du et kort du får fra Habiol ved å ringe 61328254 (uten kortet koster biodieselen 50 øre mer). I tillegg bør du undersøke om bilen din kan gå på biodiesel. Sikreste er det å kontakte billeverandøren, men du kan også få råd av Habiol. Biodieselen kan nemlig tære på slanger og pakninger i motoren hvis disse er av gal type. Motoren trenger for øvrig ingen ombygning, du kan fortsatt kjøre på vanlig diesel og du kan godt blande dieseltypene.

Det selges også biodiesel på en Hydro-Texaco stasjon i Hamar, men denne er foreløpig beregnet på bedriftskunder. I tillegg planlegger Hydro-Texaco å begynne å selge biodiesel fra stasjonen på Alnabru i Oslo. I Tyskland, Tsjekkia, Østerrike og Sverige er det et større antall stasjoner og i Frankrike blandes det noe biodiesel inn i vanlig diesel. I Tyskland vil det i år produseres 250.000 tonn biodiesel, og etterspørselen stiger så kraftig at neste år vil produksjonen ligge på 720.000 tonn.