Nyheter

Warm asphalt mix

Publiseringsdato: 3. oktober, 2000

Skrevet av: Sondre Grinna

Veidekke og Shell presenterte forrige onsdag en ny type asfalt som krever mindre energi å produsere, og som avgir mindre mengde flyktige gasser.

Det hjelper å stille krav

I USA er det satt strengere krav til konsentrasjonen av gasser som arbeiderne utsettes for når de produserer og legger asfalt. I et flerårig samarbeid mellom Kolo Veidekke og Shell Bitumen har man kommet frem til en ny måte å produsere asfalt på som vil gjøre at kravene oppfylles. Asfalten kan kalles for WAM, noe som står for Warm Asphalt Mix.


WAM produseres ved en lavere temperatur enn vanlig asfalt. Dette kan gjøres fordi man ved å tilsette vann under høyt trykk, lager skum av bitumenet. Skummet gjør asfalten like god som asfalt produsert på vanlig måte.


Den lave temperaturen gjør at avdampningen fra asfalten reduseres kraftig, noe som forbedrer arbeidsmiljøet. I tillegg går energiforbruket ned med 25-30%. WAM kan lages med små modifikasjoner av eksisterende asfaltverk og utlegningsutstyr. Olle Larsen ved Kolo Veidekke mener at man skal klare å redusere energiforbruket ytterligere når man bygger opp helt nye asfaltverk tilpasset denne produksjonsteknikken.


Denne historien viser nok en gang at dersom næringslivet får fornuftige krav og tidfrister, så klarer de å utvikle gode løsninger.