Nyheter

Avgiftsfrie nullutslippsbiler

Våre hjemlige Th!nk

Publiseringsdato: 18. januar, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

I arbeidet med statsbudsjettet i høst, ble Arbeiderpartiet og sentrumspartiene enige om å frita nullutslippsbiler for merverdiavgift. Dette var et viktig grep på veien mot en transportsektor uten utslipp av hverken klimagasser eller helseskadelige stoffer.

Nullutslippskjøretøy (batteribiler og hydrogenbiler) er ny teknologi som fremdeles produseres i små serier. Blant annet av denne grunn blir prisene høye. Teknologien må derfor ha fødselshjelp inntil markedet er etablert og produksjonskostnadene synker.

Under budsjettforliket i høst ble det bestemt at nullutslippskjøretøy skal fritas for merverdiavgift fra og med sommeren 2001. Dette betyr at elbilene nå kan konkurrere med bensinbiler av samme størrelse dersom man regner inn drivstoffkostnader. Dette vil gjøre at det ikke lenger er et økonomisk tap å kjøpe en forurensningsfri bil. I tillegg får man gratis parkering på offentlige plasser, gratis bomringer, billig forsikring og slipper årsavgiften.

Elbilene som selges i Norge i dag, har en rekkevidde på omtrent 7 mil (en dyktig sjåfør kan få den til å gå et par mil lenger). Dette betyr at dette vil være en anvendelig bil for svært mange: Dersom man har kortere vei enn 7 mil til arbeid / kollektivknutepunkt, vil man kunne bruke bilen til arbeid / knutepunkt, fullade den i løpet av dagen, kjøre hjem igjen og innom butikken på veien, halvlade den under middagen, bruke den til noen mils transport på kvelden, for så og fullade den under natten.

Dersom du har behov for lenger rekkevidde finnes det alternativer fra utlandet. I USA finnes det elbiler med betydlig lengre rekkevidde (Se link under for tekniske data og priser. Enkelte finnes på det europeiske markedet). Hydrogenbilene vil ikke ha rekkeviddebegrensning, fordi de tankes som bensinbiler.

Rekkevidden til elbilene som er vanlige i Norge i dag, vil tilfredsstille de aller fleste bilbrukere på de fleste dagene i året. Dersom du kartlegger ditt eget reisemønster, vil du antagelig overraskes over hvor stor del en batteribil vil kunne dekke. Særlig dersom du passerer en bomring til og fra arbeid, bør du regne over om ikke nullutslippsbilen vil være den mest økonomiske bilen å eie.

Fordeler ved kjøp av nullutslippsbil (elbil)

  • Ingen engangsavgift ved kjøp
  • Ingen merverdiavgift ved kjøp (fra 1.7.2001)
  • Ingen årsavgift
  • Ingen drivstoffavgift utover elavgiftene
  • Gratis passering av bomringer
  • Gratis parkering på offentlige parkeringsplasser
  • Billig forsikring (fordi bajaskjøring forkorter rekkevidden)