Nyheter

General Motors til sak mot Californiakravene

Publiseringsdato: 27. februar, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

California bestemte på nyåret å svekke Californiakravene ytterligere. Imidlertid beholdt de et krav om at 2 av 100 biler som selges skal være nullutslippsbiler. Selv dette er for mye for GMs ledelse. De trekker nå saken inn i rettsvesenet.

I 1990 bestemte myndighetene i California seg for å gjøre et grep for å komme forurensingen fra bilene til livs. De bestemte at 10% av alle biler som ble solgt skulle være nullutslippsbiler i 2003. Kravene har virket sterkt teknologidrivende og er blitt kjent under navnet Californiakravene.

Grunnen til at myndighetene turte å gå så offensivt til verks, var at nettopp GM hadde utviklet en god elektrisk bil, EV1. Siden har det kommet mange modeller fra ulike bilfabrikker. Imidlertid har kravene sakte men sikkert blit svekket over tid. Kravet som står igjen er 2% elbiler i 2003.

For GM (som eier blant annet Saab og Opel) er imidlertid ikke dette nok. De vil ha bort hele kravet om rene elbiler. De hevder at bilene er dyre og det ikke finnes noe marked for dem. De trekker derfor myndigheten for retten for å få fjernet elbildelen (ZEV mandatet) fra kravene. Ingen andre bilfabrikanter følger GM.

En av de store fordelene med denne måten å stille krav på, er at de gir tilnærmet like konkuransevikår i tillegg til å gi treffsikker teknologisk utvikling. Dersom GM skulle vinne rettsaken, vil dette vær dypt urettferdig overfor bilfabrikker, for eksempel Ford, som har brukt ressurser på å få frem et alternativ.

GM har nå hatt 13 år på å klare å forbedre sin elbilmodell og å redusere kostnadene. At de ikke har klart dette, høres bortimot utrolig ut tatt i betrakning at GM innehar mange svært dyktige inginiører.