Nyheter

Bilreklame plikter å informere om utslipp

Publiseringsdato: 25. juli, 2001

Skrevet av: Åsta Egelandsaa

All markedsføring for personbiler skal nå ha opplysning om drivstofforbruk og CO2 -utslipp. Et nytt lite virkemiddel for reinere transport er kommet på banen.

Opplysningsplikten er resultat av Vegdirektoratets «Forskrift om energimerking m.v. av nye personbiler» som nylig er trådt i kraft. I denne merkeloven skal nye personbiler på utstilling posere sammen med et godt synlig energimerke i A4-format. Energimerket skal blant annet gi opplysning om numeriske verdi for det spesifikke CO2 -utslippet. Gammelt reklamemateriale uten slike opplysninger får egne overgangsbestemmelser.

Samferdselsdepartementet mener regelverket bedrer muligheten til å sammenligne bilenes miljømessige fordeler, og at denne konkurransefaktoren stimulerer til produksjon av mer miljøvennlige biler.

Andre virkemidler for transport
Bellona setter pris på merkeloven, men legger fram i sin rapport om «Transport og luftutslipp» (Nr.4:2001) betydelig sterkere virkemidler for å oppnå sitt mål om 0-utslipp.

Grovt sett foreslår miljøstiftelsen en miks av fire punkter for å få 0-utslippsteknologien på plass:

1. Norge og EU adopterer «Californiakravet» der 2% av alle biler som selges i California i 2003 må ha 0-utslipp.
2. Opprettelse av hydrogenfond. Bellona har regnet ut at 10% av inntektene av CO2-avgiften rekker til et omfattende prosjekt om hydrogen-fyllestasjoner spredt over hele landet. I dag går CO2-avgiften uspesifisert rett til statskassen.
3. Midlertidig avgiftsfritak for alle typer transportmidler med 0-utslipp ved infasningsperioden. Tenker da spesielt på hydrogenbruk.
4. Høyere (minst 50%) avskrivningssats for miljøinvesteringer slik det er i Nederland og Frankrike.