Nyheter

God, langsiktig tenking av Oslo-politikerne

Publiseringsdato: 6. august, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

Drammen sponser kjøpere av elbil med 25.000 kroner og Oslo vurderer å følge opp. Bellona er svært fornøyd og mener det er et meget viktig bidrag i arbeidet med å redusere luftutslippene og energibruken i transportsektoren.

Elbil

Viktig forslag


I Aftenpostens aftennummer fredag 3. august, ble Bellona bedt om å vurdere miljøeffekten av forslaget. Slik det hele ble seende ut på trykk, kan det virke som Bellona er noe lunkne til politikernes initiativ. Vi er imidlertid svært glade for hva politikerne nå ser ut til å bestemme seg for, og mener dette er et meget viktig tiltak.


Men hva er miljøeffekten? For å gjøre det hele enkelt kan vi si at eksos inneholder klimagass (CO2) og gasser som bidrar til at byluften blir dårligere. Elbilen avgir ikke noen av disse gassene og vil derfor bidra til et bedre miljø og er den beste løsningen på utslipp til luft fra veitrafikken.


Tidkrevende innfasing


Elbilen er uten tvil fremtidens bil. I dag drives den med batterier og bilene dekker det aller meste av transportbehovet til en gjennomsnitts-nordmann. Om fem til ti år skaffes strømmen til motoren ved hydrogen og brenselceller (hydrogenbiler), og elbilene har da like gode egenskaper som dagens bensin- og dieselbiler. De første hydrogenbussene kan rulle på norske veier allerede om et par år. Når alle bilene er elbiler, er utslippene fra veitrafikken eliminert i tillegg til at vi får et lavere energiforbruk og støynivå.


Det vil imidlertid ta lang tid å bytte ut alle bilene, selv om alle kjøper elbiler . Dette er grunnen til at tiltaket er satt opp som et tiltak med middels tidshorisont i Bellonas rapport «Transport og luftutslipp». Men den lange innfasingstiden gir ingen grunn til å ikke begynne nå. Et parallelt eksempel er avgasskravene til nye biler; når kravene ble vedtatt virket håpløst langt frem til effekten av kravet ville komme, men i dag er vi glade for hva som ble bestemt for 10-15 år siden. Det er disse vedtakene som gir det største bidraget til reduserte utslipp av gasser som gir dårlig byluft fra transportsektoren de nærmeste årene. Effekten av elbilene vil først komme etter dette.


God, langsiktig tenkning


Aftenpostens artikkel er noe negativt vinklet, men egentlig er vi her vitne til noe mange ofte etterlyser i politikken; god, langsiktig tenkning. Ny teknologi er som oftest dyr, blant annet fordi den produseres i små serier. Ønsker man rask innfasingen av teknologien, er slike tiltak som Drammen nå har vedtatt og Oslo har foreslått, viktige. Flere stater i USA har liknende støtteordninger og flere stater krever også at 2% av nybilsalget skal være elbiler («nullutslippsbiler»).


Forslaget om 25.000 kroner i sponsing, er langsiktig, men til gjengjeld vil gevinsten være større enn bare bedret byluft. Også utslipp med globale og regionale virkninger reduseres.