Nyheter

Paris slipper bussen frem

Publiseringsdato: 28. november, 2001

Skrevet av: Sondre Grinna

Lenge har man forsøkt å bygge seg ut av trafikkveksten. Til slutt kommer man til et punkt der dette vil bli for dyrt. For å hindre trafikken å korke seg, er man nødt til å gjøre noen grep. Paris slipper bussen frem.

I følge tidsskriftet Transportforum er antall biler i Paris firedoblet siden 1974. Videre regner man med en vekst på 35% frem til 2015 dersom ikke noe gjøres.


Når trafikken korker seg oppstår en situasjon som er en ulempe for alle bilister; kø og tidstap. I følge Transportforum går en million arbeidstimer tapt i Paris hvert år.


Kollektiv transport er mer plasseffektivt enn personbilen. Men for å få folk til å velge disse transportmidlene må passasjerene få en fordel relativt sett til personbil. En opplagt fordel er å komme raskt frem.


I Paris har man reservert halve kjørebanen til buss og sykkel i 34 km av sentrumsgatene. Dette har gitt en redusert reisetid på opp til 50%. Selv om man ikke bringes dør til dør, kan man nå allikevel ha en tidsfordel av å kjøre kollektivt.


Tiltaket vil trolig gi en reduksjon i tidstap. Ved ytterligere tiltak kan man få en optimal situasjon. Man får i alle fall en gratis bonus; mindre forurensing, «lavere» barrierer og energieffektivitet.